Joar Tiberg: Tung trafik och lilla vägen

TEXTARKIV

JOAR TIBERG - TUNG TRAFIK OCH LILLA VÄGEN

Albert Bonniers Förlag, 271 sidor

Något är annorlunda, nej inte något, utan allt, dikttext på flikarna, ingen ordinär förlagsinformation, en märklig paginering, texten börjar på sidan 367 och slutar på 638. På varje sida ändlösa rader av ord, alltid femton bokstavsrader av enskilda ord eller märkliga sammansättningar. Av vackra ord, av sannolika ord och av ord, som inte finns i min ordlista. Ibland, men det är undantagsvis, finns det korta rader som den här på sidan 421:”Bonniercheferna står och ler i hela ansiktet”, möjligen är det när de läser Joar Tibergs uppvisning i experimentell poesi. Det finns i den både lekfullhet och leklusta, men det går lika bra att beskriva det med ord som nonsens och absurdism.

 

Men det är mycket allvar, den lilla vägen med harrbäcken och steglitsen är bara vacker, men den moderna stora vägen har bara ord av modern karaktär som kampanj, särskilda erbjudanden och produktförbättra. De äger ingen lekfullhet. Det mest använda ordet av Joar Tiberg är kampanj, det återkommer på nästan varje sidan i hans ordrabblande, ja ibland blir man trött på det! Kampanj går tillbaka på det latinska ordet campus, som betyder mark och fält. Ordet kampanj har en militär prägel, du tänker möjligen både på fälttåg och valresor i USA; själv tänker jag på min morbror som varje år åkte till slätten och deltog i betkampanjen.

 

Joar Tiberg har som jag ser det inga krigiska avsikter, men han droppar inte namn som John Ricco och John O Brennan av en tillfällighet, i grunden ligger en samhällskritik och en uppgörelse med ordanvändningen i vårt samhälle. Jag kan naturligtvis inte veta det, men jag kan ju tro, tolka och försöka formulera ett eget credo om hans diktsamling. Joar Tiberg vill ge oss nya bokstavsögon, han vill påverka, så är det med kampanjer; de driver en intensiv verksamhet under en viss tid för att påverka oss. Som läsare deltar du i Joar-Tiberg-kampanjen.

 

-kampanjen

 

porfördämningen

 

-kampanjen

 

andningsgreppet

 

-kampanjen

 

stadighetsgreppet

 

-kampanjen

 

fittordet

 

-kampanjen

 

jordbrödet

 

-kampanjen

 

förskitighettorna

 

-kampanjen

 

hitframåtet

 

-kampanjen

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

 

Kennet Klemets Beröringen

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER