John Milton: Det återfunna paradiset

TEXTARKIV

JOHN MILTON - DET ÅTERFUNNA PARADISET / SIMSON I GAZA

Natur & Kultur, 2013, 181 sidor

Bokförlaget Natur & Kultur har nu tagit med John Miltons diktsamling Det återvunna paradiset i sin klassikerserie "Levande litteratur". I samlingen finns även Simson i Gaza som är ett hjärtskärande drama. Det återvunna paradiset är i följd av John Miltons Det förlorade paradiset. Det är en diktsamling som är från 1600-talet och det är ett av litteraturhistoriens mest betydande verk. Det återvunna paradiset har funnits endast i engelsk tolkning från 1800-talet, nu finns det översatt även till modern svenska och översättaren är Ingvar Björkeson, som även kommenterat boken.

 

Det återvunna paradiset är en storslagen text med en poetisk styrka och kraft . Det inleds med en beskrivning av den oro som fanns i det förlorade men nu återvunna paradiset. Handlingen har hämtats från det religiösa och här är det friheten på och i luften som är målet.

 

Det är en tät text som ibland kan bli en aning trögläst. Här är en väl utförd beskrivning av olika karaktärer, av miljöer och folk. Det är platser som öknen och skogar, vildmarker med sina labyrinter, städer med den tidens miljöer som känns främmande för vår tid. Hos folket med de olika gestalterna som är bland annat de fattiga och rika, hedningar, herdar, renhjärtade och visa, spelar svälten och törsten en stor roll.

 

Tiden och naturen spelar en stor roll i Det återvunna paradiset:

 

I fyrtio dagar dröjde han där ute,

om I skuggig dal eller på bergen,

om nattetid i hägn av några ceder

eller gammal ek till skydd mot daggen,

kan hända I en grottta – ingen vet.

 

Simson I Gaza är ett lyriskt läsdrama som har en högrest ton i texten. Det är den bibliske hjälten Simson och ytterligare sex personer som är med i dramat. Det liksom Det återvunna paradiset har en styrka och kraft i texten, inget lågmält tvekande utan mycket frukt för läsarens tankar.

 

Det är en fängslande läsning i gripande dialoger utan avbrott. Läsaren får möta en Simson som förlorat sin kraft och dömts till tvångsarbete vid en kvarn i Gaza. En av hans beundrare är hans far Manoach som uttrycker sig om sonen:

 

Eländiga förvandling! Är det Simson,

För Israels fiender en skräck, som kraftfull,

en Ängel lik, drog fram på deras gator

där ingen tordes bjuda honom motstånd,

som ensam stred mot deras kampberedda,

stolta arméer, själv en hel armé?

 

Det är en gripande mänsklig förvandling som läsaren får uppleva i John Miltons diktsamling. Manoach talar om det fåfängliga och bedrägliga hos människan, om det goda man ber om men ofta blott blir till sorg och undergång. Trots sin ofruktsamhet fick Manoach sonen Simson som blev prisad av alla män, men som i texten blir kränkt som slav.

 

Läsningen är tung men lättfattlig. Det är en gripande läsning om förfallet hos den tidigare hyllade Simson. Det är det fåfängliga och bedrägliga hos människan som kommer fram i John Miltons text.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

 

John Miltons Det återvunna paradiset och Simson i Gaza

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER