Jonas Rasmussen: Pappa mamma barn

TEXTARKIV

JONAS RASMUSSEN - PAPPA-MAMMA-BARN

FEL förlag, 2012, 56 sidor

I sin diktsamling Pappa – mamma – barn går Jonas Rasmussen in på hur det är att bli och hur det är att vara förälder. Det är en diktsamling som är rik på beskrivningar av olika känslor: det är glädje, bristande kontroll, aggressioner och samvete som han går in på. Det är Jonas Rasmussens debut inom lyriken. Han är även verksam som översättare av dansk lyrik.

 

Rasmussen börjar sin diktsamling med att beskriva hur lycklig han blev då han blev förälder till en son och hur han älskar honom, han nämner även sina varma känslor till sin fru. Han går in i en väl utförd beskrivning av sonens utveckling: hur han börjar närma sig orden och språket. Det är en kärlek han lever sig in i och beskriver:

 

Jag har det bra

Jag har en son

Jag har en son som jag älskar

Jag har en son som jag älskar och har det bra

Jag har en son är 1 och ½ år gammal och som jag älskar

Jag har en fru 30 år gammal och som jag också älskar

 

Det är med humor och allvar som Jonas Rasmussen går igenom i de olika beskrivningarna. Beskrivningarna gäller inte bara kärleken och orsaken till den, det är många andra skeenden som poeten går in på. Det är rikt blandat med vardagliga och mera ovanliga ämnen som man inte möter varje dag.

 

Han skriver om hur han sluppit undan gråten på några förnuftiga sätt: ”Jag har aldrig gråtit när jag har lyssnat på musik. / Jag har aldrig gråtit när jag har läst en bok.” Han skriver även att han aldrig tänkt på döden:

 

Jag har aldrig tänkt att allting som har med framtiden att göra

också har med min älskade son att göra , så även döden

Jag har aldrig funderat särskilt mycket över livet, över döden

Jag har aldrig tänkt att man kanske faktiskt redan har varit död

-att det var död jag var innan jag föddes, att min älskade son

också var det

Jag har aldrig haft en nära döden-upplevelse sedan jag blev förälder

Jag har aldrig haft en nära livet-upplevelse sedan jag blev förälder

 

Det varierar mellan djupa och mindre djupa tankar i Jonas Rasmussens dikter. Det är ett innehåll där läsaren kan känna igen sig. Varje fras börjar med ”Jag har…” igenom hela diktsamlingen som gör att risken finns för att läsaren tappar intresset, att det blir något tjatigt. En variation av början på meningarna vore till en fördel och intresset för dikterna skulle växa.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

Lovisa Eklunds Det här är ett CV

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER