Jonna Fries: Omgångar

TEXTARKIV

JONNA FRIES - OMGÅNGAR

Oppenheim förlag, 2013, 60 sidor

Jonna Fries debut Omgångar innehåller koncentrerade bilder, berättade med ett enkelt språk. Det är ett intressant språkbruk, för trots det avskalade ryms många specificeringar och beskrivningar och såväl konkreta som abstrakta ord och scener. Dessutom infinner sig en passiv känsla, en slags långsamhet, fastän det finns en god portion aktiva verb. Det finns också ett återanvändande av både enstaka ord och hela fraser eller meningar som vittnar om att Fries arbetat igenom och vänt på verserna, som i följande strof (sid. 14):

 

Att förblindad bära sitt synfält

se sin far skyffla graven ur jorden

att tvinande stödja sin kroppstyngd

med sin kraft vinkla benen mot kärran

att kväljande delta i scenen

med sin hand sänka djuret i djupet

att lamslagen samla sin substans

med sin märg lägga stoftet vid kanten

att smältande fläcka sitt blickfång

se sin far skyffla jorden i graven.

 

Diktsamlingen innehåller 5 kortare avsnitt, och jag finner det första, från vilket ovanstående exempel är hämtat, starkast. Avsnittet börjar med de finaste raderna i hela diktsamlingen:

 

Vägen som en torkad sena

utsträckt längs med granridån

 

Även om det mestadels är så att innehållet tycks viktigare än ordlekandet får det senare ibland själv fylla ut hela strofen, som på sidan 33 (ur del 3):

 

Formen styr rörelsen styr formen styr

rörelsen styr tanken styr skeendet styr

tanken någonting.

 

Det är lätt att sympatisera med diktjaget, att relatera till döda husdjur och att känna igen sig i sorg och ungdomskärlek, men jag finner inte Omgångar drabbande. Jag är därför inte helt överens om att ”vardagen och kärleken” prövas, att pulsen och döden snuddar vid varandra i diktsamlingen eller att ”naturen och stader kyler ner och omfamnar”, som baksidestexten låter mena. Åtminstone inte på ett djuplodande sätt. Tillsammans ger ingredienserna enkelt språk, koncentrerade bilder och allmängiltiga händelser en diktsamling passande för en ung publik, och som sådan finner jag Omgångar intressant.

Carola Mikaelsson

carola@popularpoesi.se

 

Jonna Fries Omgångar

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER