Joyce Carol Oates: Mörker och ömhet

TEXTARKIV

JOYCE CAROL OATES - MÖRKER OCH ÖMHET

ellerströms, 2013, 131 sidor

Egentligen är det dumt av mig att alls försöka bedöma Joyce Carol Oates dikter. Som prosaist är hon världsledande. Hennes böcker är i allmänhet tegelstenstjocka, även om undantag finns, och inte sällan tar det tjugo sidor innan något sker och ytterligare 80 innan man som läsare är fixerad. Därefter ultimat läsnjutning. Oates har sina berättartekniska verktyg perfektionistiskt slipade, det enda som ibland kan störa är just den där svårigheten att rulla igång, de där första 100 sidorna. Jonas Ellerström och Elisabeth Mansén har ställt samman och översatt Mörker och ömhet utifrån Oates diktböcker. Diktsamlingen är 131 sidor.

 

Mörker och ömhet är en ganska briljant titel eftersom den betecknar de två ytterpunkter som Joyce Carol Oates arbetar utifrån, det är i de ytterligheterna som författarens skicklighet visar sig tydligast. I det yttre mörkret finns alltid mannen eller den sociala mekanismen som våldsverkare, på den andra sidan av skalan finns gemenskapen, den intima kärlekens innersta kärnpunkt. Få andra författare lyckas gestalta dessa två ytterlägen så konsekvent och så starkt som Oates. Den som kan sin prosaist kommer heller inte att bli besviken på poeten. Oates arbetar i sina dikter i samma ytterpunkter och i samma muntliga, berättande tradition. Förhållandena blir tydliga i den i The New Yorker 2012 publicerade dikten ”Edward Hoppers ’Klockan 11 på förmiddagen’ (1926)”

 

Låter händerna glida utmed hennes kropp

likt en blind människa som försöker se. Och

ljuset från hans ansikte som är ärrigt och fårat, han behöver henne så

som en svältande behöver mat. Skulle dö utan dig. Lämna mig inte.

 

[---]

 

Hon tänker ge sitt nya liv fem minuter till.

 

Joyce Carol Oates känns som en av de där poeterna som är klar redan när hon debuterade. Genom Mörker och ömhet finns nästan ingen utveckling i dikterna. De följer en tydlig, rak linje, är förhållandevis mångordiga, laddningen bygger på ett närastående våld av antingen fysisk eller känslomässig art. Dikterna är relativt lättlästa och skulle kunna sägas verka i en klassisk modernistisk tradition. Ibland överraskar bildspråket men genomgående är det den inre gestaltningen av människor som gör dikterna starka, inte språklaborationerna i sig. Som i prosalyriska ”Kärleksbrev med elektrostatiska störningar från Einsteins hjärna” där språkformlerna betecknar en inre monolog där menlösa fraser hopar sig: ”Jag kommer alltid att älska dig, sa du. Tack, jag kommer alltid att älska dig. Jag skulle kunna dö för dig! Tack, jag skulle kunna dö för dig. Du är vacker. Tack, du är stilig. Du är magnifikt vacker. Du, du är magnifikt stilig.”. Formlerna blir uttryck för en flykt från känslan, först i slutet av dikten inser läsaren att jaget befinner sig på en begravning.

 

Joyce Carol Oates har utöver sin ymniga prosaproduktion givit ut tillräckligt många diktböcker för att med dem allena kunna betrakta sig som poet av rang. Men hon är poet på klassiska manér, fullgod och intressant att läsa, men inte överväldigande och fastnaglande, som prosaisten är. Mörker och ömhet är fascinerande på ett sätt som få diktsamlingar blir eftersom den så tydligt arbetar med prosainslag som karaktärer och dramaturgi i dikternas handling. Det är det här jag menade inledningsvis med att jag egentligen inte borde bedöma Oates poesi, hon har så många drag av prosaisten och hennes romaner är så extremt bra att de överskuggar poesin. Mörker och ömhet gör ingen besviken, speciellt inte om man tycker om romanerna. Boken är bara inte riktigt så extremt elegant som exempelvis Blonde. Eller Dödgrävarens dotter. Eller Foxfire. Eller Dykvinnan

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

 

Joyce Carol Oates Mörker och ömhet

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER