Karolina Jeppson: Varje dag skulle likna dig

TEXTARKIV

KAROLINA JEPPSON - VARJE DAG SKULLE LIKNA DIG

Smockadoll förlag, 64 sidor

Karolina Jeppson är frilansjournalist och antropolog vars specialområden är kulturen i Västafrika och Mellanöstern. Varje dag skulle likna dig är hennes poesidebut. Inte minst märks det antropologiska intresset för Västafrika på dikternas titlar, till exempel ”Skrattet i Bokoro”, ”Trumljuden i Semendua”. Över lag signalerar titlarna ofta platser: ”Hennes Malmö” eller ”Rögle. Oktober”.

 

Innehållet i dikterna är dock av mer allmänmänsklig karaktär, oftast i ett lätt ångestladdad tonläge: ”ser på min kropp / jag bär hennes klänning / hon är borta / klockan slår och det är måndag”. I flera av dikterna är diktjaget omedvetet. Aktioner som skulle underlätta för människor runt omkring sker inte. Man är inne i sitt eget tänkande utan att förstå omgivningen. Det är just skärpunkten där jaget inser att hen måste förstå sin omgivning som Jeppson försöker fånga.

 

Kaffet är svagt och brevet från Kongo

ligger varmt i väskan där det kommer att förbli

tills jag om några månader hittar det

och då kommer det att vara för sent

 

Som synes är språket klart och tydligt. När jag läser boken kvider jag ibland till. Poeten har en extraordinär förmåga att bygga upp en språklig stämning, ofta tänker jag att bilderna påminner om Tomas Tranströmers förtätningar, som också kan vara helt vardagliga. Men sedan kommer en förklaring. Ibland finns tre, fyra rader förtydligande text som helt raderar det poetiska anslaget och möjligheten att generalisera texten och göra den allmänmänsklig. ”Änderna om natten” börjar med en miljöbild som laddas med undertoner. En snöplog ”skär genom dimman”, änderna låtsas göra skåror i isen, isen är en mosaik, redo att brista. Det är suggestivt och oerhört vackert generaliserbart till all given mänsklighet. Därefter:

 

Det är familjer som inte kommer överens

nere på isen

de jagar varandra, härmas och retas

sådana är änderna

 

Därvidlag kvider jag, nästan skriker rakt ut. Varför centrera scenen till en flock änder? För mig blir de menlösa. Jaha, pippifåglarna retas med varandra? Nähä, de kommer inte överens? Hade scenen öppnats genom att utesluta den sista raden i citatet vore den genial.

 

Karolina Jeppsons stilistiska förmåga är både omedelbar och förmår som konstaterat att ladda bokens scener, det är just därför de instramande förklaringarna så tydligt punkterar läsningen för mig. Jag önskar att Jeppson bearbetade sin poetiska stil, jag önskar att hon därefter skrev ytterligare poesiböcker om människans brytpunkter. Framför allt är jag nyfiken på vad som kommer efter Varje dag skulle likna dig.

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

 

Karolina Jeppsons Varje dag skulle likna dig

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER