Åke Heed: Närbilder

TEXTARKIV

ÅKE HEED - NÄRBILDER

Vulkan (Eget förlag), 71 sidor

Åke Heed ger nu ut sin diktsamling Närbilder på 71 sidor med vardagliga händelser och iakttagelser. Det är enkla och lättfattliga dikter, det behövs inte några djupare funderingar för att förstå. Även några prosadikter finns med. Åke Heed har givit ut sin bok genom Vulkan.

 

Då man läser Åke Heeds dikter upplever man en ständig närhet och man känner då att boken har fått en passande titel: Närbilder. Det är en närhet till vardagen och händelserna där, naturen finns också nära i hans texter. Det är sällan några överraskningar, det finns inget att upptäcka, man känner igen sig i det mesta. Texten känns som en självklar.

I Åke Heeds beskrivningar blir naturen legitimerad. Från naturen är det mycket som tas upp bland annat fåglarnas kör:

 

Körsången strömmar

ur talrika fågelstrupar

utifrån ön en bit bort

Fyller luftrummet

rullar över vattnet

in i hörselgångarna

Detta att naturen

ändå förmår överrösta

vårt evinnerliga

vardagsbuller

 

Även en beskrivning av havet och dess temperament och en varierande himmel finns med i Heeds naturbeskrivningar. Det känns monumentalt och fängslande.

 

Det är sällan man upplever något övernaturligt i Åke Heeds dikter, man tror på det mesta av det han skriver. Ibland blir det alltför enkelt och lättfattligt i hans beskrivningar, man önskar att det fanns mera engagemang för läsarens tankar och fantasi.

 

Det råder en nutid genom hela Åke Heeds diktsamling, sällan något kommande eller förgånget. Tiden har en stor plats i texten. Årstiderna varierar tillsammans med de händelser som följer i naturen, man upplever en verklighet, en föreställning med rörelse.

 

Innehållet är stort och där finns en tyngd med öppenhet och ordning, aldrig något lågmält eller någon tvekan. Det är levande, aldrig någon stiltje eller pausar, det känns som en befrielse från det bundna. Om man inte är vaken och medveten så är möjligheten sto att man blir det då man läser Åke Heeds dikter och man läser gärna om dem.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

 

Kennet Klemets Beröringen

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER