Kennet Klemets: Bröringen

TEXTARKIV

KENNET KLEMETS - BERÖRINGEN

Wahlström & Widstrand, 86 sidor

Beröringen

 

Ett ljus i ögonen

Skimmer i blicken

 

Så inleder Kennet Klemets sin diktsvit Beröringen och här sätts tonen som snabbt rubbas av verserna som följer.

 

Blickar ner på myntet

En gemenskap

En knivskarp gräns

 

Här väcks frågorna. En gemenskap, vilken gemenskap? Knivskarpa gränser mellan vad? Mellan vem? Är myntet sammanlänkande eller gränsdragande?

 

Mantran, upprepningar, kända och okända personer, penetreras, social igångsättare, död, inre värld, skimrande lycka, sorgflammor, i sig själv, barn, vuxna. Lösryckta ord från Klemets poesi i ett försök att fånga det obundna flödet genom kroppar, ett sökande efter ett jag i en större helhet och ett jag i den egna kroppen som tycks söka form i diktsamlingen.

 

"Vem är jag?/Är jag alla?" (s. 47)

 

Stroferna slingrar sig genom förnimmelser med ständiga frågor. Motsättningarna presenteras som självklarheter "Det regnar uppåt/Vräker ner" (s.19). Texten blir vacklande i denna osäkerhet utan att tappa sin stringens. En cirkel tycks slutas genom upprepningen av blicken ner på myntet som återkommer på sidan 81: "Stå på alla fyra/Blickar ner på myntet/Fri från skuld".

 

Jag läser stroferna, tre och två verser på varje sida, som en sammanhängande lång dikt. Det tillåter en snabb läsning som släpper fram rytm och klang, vilka framträder än tydligare vid högläsning. Då det blir ett sammanhållande kitt att hålla fast vid under tiden tematiken växer fram. Tematiken som rör sig mellan identitet, relation, kropp, emotion, i stort och litet med nya perspektiv i motsättningar och sammansättningar.

 

Men, de korta stroferna på varje sida kan också läsas som solitärer. Utsnitt ur en tillvaro som presenterar en reflektion, en iakttagelse, ibland en bild, ibland en emotion. Den fysiska aspekten är ofta närvarande och när bilder får enskilt utrymme ges läsaren tid att dröja vid orden och nya betydelser kan skapas. "Att spricka upp i ett leende" (s. 56), får plötsligt en annan klang, en motsättning som skapar dynamik. "Munnen spricker upp/ i ett leende". En strof som kan ge rysningar av såväl obehag som välbehag.

Då och då frågar jag mig om jag förstår, om texten ger svar på de frågor som ställs. Nej. Jag tror inte det. Det är en öppen text. Jag skulle kanske behöva lite mer att hålla fast vid. Eller inte…

 

Det är välkomponerat, stilistiskt säkert, här finns ett driv och samtidigt en exakthet som tillåter att man dröjer vid orden. Det jag känner när jag läser är fascination inför författarens förmåga. Jag tycker om känslan av att kunna störta genom texten. Slå ihop pärmarna. Öppna dem igen, läsa lite här, lite där. Och i de olika läsningarna få olika upplevelser. Det är denna, den direkta läsupplevelsen i stunden, som blir min behållning av Klemets bok Beröring.

Lo Söllgård

lo@popularpoesi.se

Kennet Klemets Beröringen

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER