Krister Gidlund: Jord som drömmer

TEXTARKIV

KRISTER GIDLUND - JORD SOM DRÖMMER

Heidruns, 91 sidor

Bortom detta stora med galaxer, kosmos och historia, kan vi alla vara i vardagen med ord eller ordlöshet. Om det inte finns något att tala om, då kan vi tiga, göra ett medvetet val. Krister Gidlund har något att säga som angår oss alla, om det lilla i det stora, om en ren sommarkväll efter regn, då allt blir så tydligt och närgånget, en kväll med oändliga variationer, där varje människa är ett tecken på ändlighet, vi får nöja oss med det som en högtidsstund ger, ”och plocka ett par liter hallon” i slänten mot älven. Men det finns ingen anledning att trängas i ord; Krister Gidlund är sparsmakad med orden, lågmäld och välformulerad.

 

Det är ingen poesi, som skriver om många olika saker, utan det är mycket av få ting, ur naturen och vardagen hämtas kraften och energin, några får går till vattnet för att dricka, blåmesen vill visa fram sin korta sång och en hackspett hamrar, som brukligt. I naturen finns ett ljus som är större än det mörker, som tränger sig på oss varje dag. Tid, närhet, rörelse och förändring arbetar tillsammans och så fångas det enkla och det kortfattade med utsökthet.

 

Även i ett utsnitt ur en stamtavla med en arrendator, en småbonde, en socialdemokrat och några till märks poetens närvaro i ögonblicksbilder. Om socialdemokraten skriver Krister Gidlund;

 

Han var en

av dem alla,

som byggde och ägde landet en tid.

 

Det är få ord, men de är tillräckliga för att säga det som behövs sägas.

 

Detta visade sig bli Krister Gidlunds sista diktsamling. Han dog 2010, en säregen, klar poetisk röst har tystnat, säkert saknade han inför sitt uppbrott flyttfåglarna, så skriver han om dem;

 

Här har dom slukat löss och mygg,

sjungit i träden och kläckt några ägg.

I Afrika fångar dom mera löss och mygg

och fortsätter sjunga i träden.

 

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

Krister Gidlunds Jord som drömmer

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER