Kristina Berggren & Merja Diaz: Pripyat: Tusen år av ensamhet

TEXTARKIV

KRISTINA BERGGREN & MERJA DIAZ - PRIPAYAT: TUSEN ÅR AV ENSAMHET

Pequod Press, 72 sidor

Först efteråt inser jag att den första bläddringen i Kristina Berggren och Merja Diaz bok Pripyat: Tusen år av ensamhet kommer att kosta mig en del av läsupplevelsen. Medan jag bläddrar konstaterar jag att någon har tagit bilder av ruckel och att det finns dikter. Framför allt bilderna är intressanta eftersom det är den typ av bilder jag tycker om: gamla ruckel, platser där människor levde en gång men som nu är ödelagda och som man kan fantisera omkring. Jag är förtjust i det öde. Bilderna skulle kunna komma från utkanterna av Tranås eller från vilken annan småstad som helst. Jag läser lite. Diktaren ställer frågor. Det är prosaiskt men okej. Men det är först när jag börjar om och förstår att bilderna är från Tjernobyl som ett allvar anläggs i bilderna och jag verkligen sugs in i den påkostade produktionen.

 

När jag nu skriver om det, blir det ett problem. Klarar således inte bilderna och texten av att lyfta på egen hand?

 

Berggren och Diaz besökte under fyra dagar 2009 den tidigare avstängda zonen runt den havererade reaktorn utanför Tjernobyl. Platsen, Pripyat, en stad där nära 50 000 människor bodde när reaktorn kraschade, har blivit förgiftad under en oöverskådlig framtid. Med sig från platsen hade de bilder och text i vilken människans kunskaper och användning av naturen diskuteras. Besöket tycks betona att människan var ett barn med en lite för skarp hjärna, som kunde svänga ihop verktyg för ett gott liv men inte bedöma konsekvenserna om dessa verktyg gick sönder. Och fortfarande inte förmår, tycks vara författarnas ärende.

 

Poesin är som sagt prosaisk i sin uppbyggnad och kanske var inte syftet att skriva poesi, kanske hade texterna blivit starkare som reportage eller essäer. Det starkaste är siffrorna, hårdfaktan, speciellt när den paras med Berggrens inlevelseförmåga. ”Radioaktiviteten är större än efter atombomben över / Hiroshima 1945 […] / Klockan 01:23:44 har katastrofen just börjat.” och i nästa textsjok ”Det är vår. / Luften är fortfarande njutbar. / Pripayat sover. Barnen sover. / Det är strax efter midnatt […] Tre kilometer bort skälver reaktorns fundament”. Inlevelsen presenteras genom ett jag och ett vi. Vi följer förloppet, hur allt rasar och platsen blir en global symbol för människans oförsiktighet. ”Lär vi oss av det som hänt?” frågar sig poeten.

 

Och det är just här jag störs av den konstnärliga formen. Varför dikten, varför poesin? Poesin har tillgångar som inte prosan har, men dess svaghet är att att resonera för och emot, att redovisa fakta och att låta andra människor än poeten själv komma till tals. Prosan, framför allt den konstnärliga prosa som jag tror att Berggren skulle vara kapabel till, hade lyft boken och skapat en diskussion. Nu blir dikterna ett komplement till bilderna, något som förtydligar och klargör: Vi befinner oss i Tjernobyl, människor levde här, nu är de döda. Vi måste tänka oss för. Bara ibland lyfter enstaka dikter, bara ibland fångar en bild något utöver motivet styrkt av sin kontext:

 

Människan kan skapa ljusa och mörka platser.

 

Hon kan dela atomer, som i sin tur delar nya.

 

Hon kontrollerar kraft som ska tillgodose hennes strävan efter

ett bättre liv.

 

Krafter, som i ett ögonblick kan skapa tystnad och väcka död;

osynligt och oåterkalleligt.

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER