Lars Häger: Världens kärlek

TEXTARKIV

LARS HÄGER - VÄRLDENS KÄRLEK

Bokförlaget Edda, 90 sidor

Världens kärlek är Lars Hägers fjärde diktbok. Den första kom 1999 och heter När något lyckligt faller. Både stilmässigt och innehållsmässigt har Häger sällat sig till kategorin av poeter som har Thomas Tidholm och Cidden Andersson som fixstjärnor, men utan att få ett lika brett genomslag, möjligen beroende på att dessa redan när Hägers första bok kom hade en produktion och den rådande normen inom poesin det senaste deceniet förändrats kraftigt till ett mer språkcentrerat läge. Lars Hägers dikter förtjänar dock en betydligt vidare läskrets.

 

Dikterna är indelade i sju sviter vars form skiftar. I den första sviten, ”Tolv, roman” är dikterna prosalyriska och uppställda med rak högermariginal medan den andra diktsviten ”Ö” har en traditionell uppställning. Oavsett hur raderna är uppställda på sidan finns en signifikativ röst genom alla dikter. Även diktarens metod är densamma genom hela boken, trots att ämnen och lay out är olika. Metoden är enkel men effektiv, en utsaga bryts associativt mot en annan och på det sättet skapas kontraster, humor och insikter. ”Det finns en fisk i Medelhavet som kallas Cara. Om det inte gör det har jag i alla fall en faster i livet”.

 

Dikterna anslår en naiv ton. Den som talar försöker navigera i tillvaron utan att tycka att det är lätt. Perspektivet syftar till att ge läsaren insikter i livets knepighet, i vad det är att åtminstone försöka vara ärlig mot sig själv. Det naiva är inte lättvunnet utan något som öppnar världen på ett nytt sätt, något som vidgar och ger nya perspektiv.

 

Jodå, jag vet vad det vill säga att bli lurad.

Det är inte första gången. Jag har blivit lu-

rad att säga mitt namn medan någon stal

min klocka. En annan gång blev jag av med

min tjej till en kille som väste som en orm.

[…] Jag är inte dum numera. Sopbilen

kommer varje torsdag, sängarna bäddar

jag på måndagar, tidningen kommer i brevlådan.

Strukturen uttrycker en desperat strävan efter att få ordning på tillvaron. Sättet att skriva manar fram en dubbelhet; å ena sidan det charmerande humoristiska, å andra sidan det djupt existentiella. Till skillnad från många av de nutida poeterna styrs inte Häger av cynism och ironier, det finns ingen inbyggd säkerhetsanordning i poetens humor, utan dikternas centrala inslag är medkänsla, något som bygger upp den ton av förtroende jag som läsare känner inför diktarens texter. Här finns ingen förställning, inga poser, bara en djuplodande strävan efter att förstå hur allt hänger samman.

 

För oss – inte bara vi som vill förstå

utan också mannnen med nerpissade byxor på Finlandsbåten –

är askan befrielse

 

Avslutningsvis ska sägas att boken är en ytterst vacker produkt även på ytan. Pappret är påkostat och texten fint formgiven. Det borgar för kvalitet, precis som texterna i sig.

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

Lars Hägers Världens kärlek

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER