Lars Hermansson: 10 avstånd

TEXTARKIV

LARS HERMANSSON - 10 AVSTÅND

Lejd, 91 sidor

Takhöjden i kök och vardagsrum är

3,23 meter, i hall och våt ut-

 

rymmen 2 och 80. När ett föremål

sugs in i ett svart håls gravitationsfält

saktas tiden i det ned till 0. I mor-

 

se vaknade jag av regnet och upptäck-

te att jag hade tandvärk […]

 

Lars Hermansson inleder sin diktbok 10 avstånd med mätningar av olika slag. Lite som en fixerat barn som för första gången fått tag på en mätsticka och fullkomligt har snöat in på att mäta allt omkring sig. Allt. Från anus till olika positioner på den egna kroppen, till exempel. Men Hermansson hejdar sig. Låter bli. Han kommer på sig själv med ”Är det taskigt att skriva om din fitta, lämnar jag ut dig” i delen som handlar om jagets ex och heter just "Jag tänker på din fitta". Ändå finns det en vuxen man därinne någonstans, men en vuxens tanke och en vuxens teman. Det infantila tillåts inte riktig, på gott och ont.

 

Lars Hermansson har hittills givit ut fyra diktböcker men han har framför allt haft framgångar med sin prosa. Både Gå till gå (2000) om en fotvandring i Umbrien i Italien och Sitta still (2005), om ett besök hos en guru vid Bangalore i Indien är stilistiskt fixerade och innehållsligt fascinerande tankeböcker. Här har Hermansson inte behövt någon fast poetisk form, prosan kan stiliseras med andra medel. I 10 avstånd har en tydligare språkform behövts, jag tror att Hermansson har varit tvungen att ha ett mått att rätta sig efter, därav iden om att skriva på ”orimmade terziner”. Dock faller även dessa sönder då inte heller någon versfot går att utläsa. Däremot har prosadikten delats upp i (för det mesta) 33 stavelser i varje rad och tre rader per strof. Vi är långt ifrån Dante. 10 avstånd består i praktiken av uppstyckad knäckprosa, fast det låter inte lika litterärt som orimmade terziner.

 

Mellan ytterligheterna vandrar således Hermansson, han skriver om infantila ting men uttrycker sig sofistikerat, han sätter en sofistikerad etikett på språkformen men uttrycket sig prosaiskt. Spegelbildens skevhet är just vad som tillför dikterna djup och must. Jag ser mätningarna som ett desperat försök att finna fasthet, ett tydligt mått mellan a och b. Ofta inleds dikterna med mätningar för att gå över i reflektioner och minnen, och det är då något händer: det fullkomligt omätbara, tanken och reflektionen, förs in i texten. Då uppstår en kontrast. Det som är viktigt är det icke mätbara, det som finns inom, det som bara flyter omkring. Moderns darrande händer kan mätas, möjligen doften av piss som ibland står runt henne, men inte frågan ”Finns det något annat sätt att vara människa på?” när jaget lämnar sin moder.

 

10 avstånd är en fascinerande och rakt igenom lättläst bok. Kontrastverkan fungerar, ibland kan det infantila kännas konstruerat, som att poeten vet att han måste vara intim men inte egentligen vill det. Genomgående är dikterna medkännande, humoristiska och insiktsfulla. När jag inledningsvis menade att Hermansson nått sina största framgångar i prosan måste numera ett undantag medges: 10 avstånd.

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

Lars Hermanssons 10 avstånd

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER