Lennart Hellsing: Lunch på Klara kyrkogård

TEXTARKIV

LENNART HELLSING - LUNCH PÅ KLARA KYRKOGÅRD

Nisses böcker, 38 sidor

Två av de mest avgörande intrycken under grundkursen i litteraturvetenskap var TS Eliots Det öde landet och ett hopklistrat antal dikter av Lennart Hellsing. Man kan tycka att det är lite fånigt, att de två poeterna så att säga verkar i varsin ände av poesin, i det oerhört svårbegripliga och mångbottnade och i barnlitteraturen. Då har man inte förstått hur komplex barnpoesi är. För inte länge sedan gav Peter Törnqvist ut en diktsamling som i vissa delar liknar Hellsings. Skillnaden var bara att Törnqvist, som är en oerhört skicklig språklig skytt i sin övriga produktion, fullständigt missar tavlan. På samma sätt som Hellsing försöker Törnqvist tänja gränserna för barns förståelse men utan att lyckas göra det annat än plumpt. När sjörövarna halsar rom hos Hellsing görs det i en tokrolig scen.

 

Lunch på Klara kyrkogård är en rundvandring bland de historiska gravarna på kyrkogården. I slutet finns ett register över vilka personer som nämns, kanske främst för att de högläsande vuxna ska ha något att falla tillbaka på vid frågor. Redan inledningsvis grabbar Hellsings absurda humor tag i läsaren. I den första dikten målas en stressig stadsscen upp, vilken på nästa sida följs upp med:

 

Här på Klarakyrkogården

möter oss en annan scen.

Hit drar folk för att luncha

på de dödas bleka ben.

 

Picknickgästerna åkallar de gamla andarna och genast dyker Bellman, fru Warg och fru Lenngren upp från sina gravar och ges en strof. Stroferna stärks av bokens stora och mycket avlånga form (som en kista?) och Fibben Halds fina teckningskollage, vilka gör att man tillsammans med barnet efter läsningen enkelt kan glida över i att göra egna kollage utifrån bokens texter.

 

En favorit är strofen om Nils Ferlin:

 

Ja om halsen är han mager

och för övrigt nog så smärt.

lider lite av podager

Men är annars helt alert.

 

Han kom till tabledåten

nyss med fimpens sista bloss.

Spara en bit pizza åten

och släpp en pilsner loss.

 

Även om det finns en hel del ord som bör förklaras för barn fungerar boken till följd av rytmiken och de kluriga rimmen. Dessutom blir den en allmänbildningsresa (kanske också för den vuxna) genom Klara kyrkogårds personligheter. Kollagebilderna ger ingång till egen lek efteråt. Boken är kort sagt både lekfull, intelligent och allmänbildade. Som Hellsings författarskap i stort. Mycket mer kan man inte begära.

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

Lennart Hellsings Lunch på klara kyrkogård

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER