Lina Ekdahl: Diktsamling

TEXTARKIV

LINA EKDAHL - DIKTSAMLING

Wahlström & Widstrand, 142 sidor

Titeln har en storslagen enkelhet och omslaget i blåvitt skapar trygghet och ger en vink åt Konsums blåvita varusortiment, som jag undrar om det finns kvar i butikerna, jag kan inte komma ihåg det, det har kanske bytts ut mot något trendigare? Lina Ekdahl uppmärksammar aktualiteter i vårt samhälle hon förvandlar detta och gestaltar det i poesins form, hon arbetar med samhällskritik. Flera av dikterna är tidigare publicerade.

 

Världen omkring oss rullar förbi i ett obestämt kaos, allt flimrar förbi, ofta utan spärrar och vi måste förhålla oss varje dag både till det ena och det andra, till varumärkesvärlden, till prinsessors bröllop, till solidaritet med andra och visa att vi tror på en bättre värld med gemenskap. Och vissa saker i denna samtidsorientering måste vi veta;

 

Här har man inte fått någonting gratis

här har inte någon fått någonting gratis

det finns inte någon som har fått någonting gratis

ingen har fått någonting gratis

 

Lina Ekdahl upprepar gärna, hon tar om och ältar sina förmaningar, hon är lekfull med orden, hon tänjer och bänder, vrider och vänder på formuleringarna, det är som att arbeta och sitta och fingra på ett gummiband.

Inte sällan är hon träffsäker i sina iakttagelser om det som vi har omkring oss, ibland blir hon både väl pratig och omständlig. När hon i sina dikter berör människans blinda tro på det egna jaget och den osvikliga tilltron till den egna förmågan, då blir hon vass. I centrum för universum står den egna kroppen och den ska utsättas för alla tänkbara former av friskvård och egenvård. Och om det görs blir det mesta bra, annat som tillväxten sköter andra och det går också bra. Om du någon gång känner dig svag, så är det bara att rycka upp sig och komma igen. Du måste sköta dig och arbeta hårdare och träna snabbare! Om du tycker det verkar jobbigt, då finns det ett alternativ, lev livet långsamt!

Bo Bjelvehammar

red@popularpoesi.se

 

Lina EkdahlsDiktsamling

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER