Lotta Olsson: Himmel i hav

TEXTARKIV

LOTTA OLSSON - HIMMEL I HAV

Albert Bonniers Förlag, 70 sidor

Gränsen är osynlig när man passerar den. Efteråt vet man.

Efteråt. Aldrig just då. Efter och sedan och nu.

Hästen i sken över försommaråkern. Och havet är nära.

Barndomens åkrar och hav, lerjord och vindar och sand.

Hästen som inte vill låta sig styras. Förtvivlan och skräcken.

Marken som närmar sig fort. Fallet. Och allting blir svart.

Hästen i sken över gränsen som skär mellan innan och sedan.

Bort och iväg och förbi. Gränsen är klargul som raps.

 

Rösten är Persefones. Den klagar ut över ett kylslaget landskap, tränger genom frost och århundraden och blandar sig med rösten från en flicka som idag eller för tjugo år sedan klamrar sig fast på sin skenande häst. Flickan som genom sin födelse födde en mor, för när ett barn blir till, blir också en moder till. Men när flickan faller av hästen finns inga av dessa stora tankar i henne. Hon har passerat gränsen. Hon är bortanför sin barndom nu, har erfarit saker som förvandlat henne till ung kvinna. Barnsbenen som springer genom sommardagarna är ett minne. Froststjärnorna har svept all växtlighet, förvandlat det prunkande livfulla till en vit och kall stillbild. Och under alltsammans gråter Persefone, fånge i Hades grepp.

 

Lotta Olsson belyser stora frågor om barndom, moderskap och tillit genom att omväxlande låta ett jag, en ung kvinna, och den grekiska mytologins Persefone komma till tals. Genom tillbakablickar och efterforskningar i uppväxten spelas en fragmentarisk kortfilm upp, med stallet som trygghet, vidare över kärlekstoppar och genom kärleksdalar vilket skapar vilsenhet och smärta som sätter kontrollen på glid. Kontrollen som tonåringen försöker återerövra och infånga med destruktiv självbehärskning. Speglingen i Persefone ger ett öde obundet av tid – otryggheten och rädslan är lika brännande nu som då, precis som moderskapet och barndomen.

 

Himmel i hav är Lotta Olssons femte diktsamling. Hon debuterade 1994 med sonettsviten Skuggor och speglingar som har mycket gemensamt med Himmel i hav. De tar båda avstamp i den grekiska mytologins Persefone som tycks gå i dialog med nutida kvinnor. Inte bara moderskapet målas fram som något evigt aktuellt, utan också kvinnorollen och destruktiviteten, här representerad av ätstörningar.

 

Och så formen. Himmel i hav är uppbyggd av terziner, det vill säga femfotade jambiska versrader där första och tredje raden i en strof rimmar på den andra raden i föregående strof:

 

Ett litet kliv – och barndomen är över,

och vägen åter: obevekligt stängd.

Ett litet kliv är allt vad vi behöver.

 

Ett kliv – och flickans hela värld är sprängd.

Jag ser mig själv på bryggan: jag är naken,

och jackan som jag lånat ligger slängd.

 

 

Ibland menar poeter att ramar och det bundna versmåttet kan sporra kreativiteten, och det är något jag tror att Lotta Olsson stämmer in i. Rytmiskt dansar de parallella historierna fram, ända nerifrån dödsriket, genom födelsekanalen och in i vår nutida värld, och gör att jag trots det dystra och allvarsamma innehållet blir upprymd. Sammanhållet, överraskande och djupt är tre ord som ekar när jag tittar in i hästögat på omslaget efter läsningen.

 

Carola Mikaelsson

carola@popularpoesi.se

Lotta Olssons Himmel i hav

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER