Lovisa Eklund: Det här är ett CV

TEXTARKIV

LOVISA EKLUND - DET HÄR ÄR ETT CV

FEL förlag, 2012, 96 sidor

Arbetslösheten har i finanskrisens spår ökat lavinartat i Europa, särskilt bland ungdomar. I kampen om de åtråvärda jobben bankas det in i de arbetslösas medvetanden att nyckeln till arbetslivet kan reduceras till två bokstäver: CV, men det krävs också ett personligt brev.

 

Kring detta personliga kretsar till stora delar Lovisa Eklunds diktsamling: Det här är ett CV. Vem är jag? Vad vill jag (med mitt [arbets]liv)? Vad är mina erfarenheter (av raggning, högre utbildning, politik)?

 

Eklund skriver i första person och använder sitt eget tilltalsnamn Lovisa mer än en gång, och med tanke på innehållet kan man lätt anta att det till stora delar bygger på det självupplevda. Dikten “Personligt brev” sammanfattar krasst i några rader, dekorerat med ironi, kärnan i den officiella “bilden” av samhällsproblematiken:

 

Med ett CV måste det följa ett personligt brev.

Det kan vara avgörande för ens framtid.

Om man kan formulera sig väl

har man ett stort försprång på arbetsmarknaden.

 

Det är en självspäkande poesi där diktjaget ständigt utsätter sig för självkritiska blickar som att: ”Jag litar sällan på mina åsikter”, “Ibland ber jag om ursäkt för att jag har fel”, “Jag kunde ju inte erkänna för någon att jag inte förstod artiklarna” och “Jag har en ful asymmetrisk hörntand/som jag fått mig att le med stängd mun”. Det finns också i Eklunds poesi ett ironiskt anslag som har en rik tradition i svensk kvinnlig poesi med namn som Anna Maria Lenngren, Sonja Åkesson, Kristina Lugn, Lisa Ekdahl. Dikterna pendlar mellan det ironiska och det rent dokumentära, men ibland har de två svårigheter att bilda en med varandra förenlig pakt.

Det blir pratigt utan att det finns tecken på att det skulle höra till själva formgreppet. Rader som känns överflödiga, obearbetade, ibland övertydliga som skapar en brist på musikalitet och lämnar lite utrymme till undertext.

Det betyder dock inte att det här är en diktsamling utan förtjänster. I den läsvärda dikten “Arbetslivserfarenhet” undviker Eklund ironins falluckor, blir mer dokumentär och närmar sig arbetarpoesins traditioner:

 

För regler var till för att följas,

medelklassen fick sina extrapriser

och personalen sina lektioner i arbetsmoral.

 

Här är Eklund mer reducerad, närmast kaxig när hon slängt de självkritiska blickarna på sophögen. Det finns en större närvaro av undertext och hon letar sig fram till en musikalitet som varje form av poesi är värd att underställas. I den efterföljande “Lärarhögskolan” kryper även den naiva blicken fram som ett tydligare stilgrepp:

 

När föreläsaren talar är det bara föreläsaren som får tala.

Föreläsaren talar om att tala.

När föreläsaren talar vill han inte bli avbruten...

 

Jag tilltalas också av de fria associationsbanorna i dikten “Personligt brev”, men fria associationsbanor behöver inte betyda att alla associationer ska nedtecknas. Här hade texten mått bra av redigeringar. I dikten “En liten berättelse om politik” blir den ironiska tonen och framför allt den naiva blicken mer fulländad. Trots att texten tar stort utrymme känns det inte pratigt här, snarare underhållande och även tänkvärt:

 

Den ständigt uteblivna revolutionen.

Det gjorde det lite lättare att vara revolutionär.

 

Ofta pratar man om att en författare måste hitta sitt eget språk och där känns det inte som Eklund är ännu. Embryot finns i de två ovan nämnda dikterna “Arbetslivserfarenhet” och “En liten berättelse om politik”, som jag läser om och om igen. Som helhet känns denna diktsamling dock för tunn i sitt uttryck.

 

Lars Iselid

red@popularpoesi.se

Lovisa Eklunds Det här är ett CV

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER