Magnus Carlbring: Hord

TEXTARKIV

MAGNUS CALBRING - HORD

FEL förlag, 45 sidor

Det gäller att ta tid på sig då man läser Magnus Carlbrings nya diktsamling Hord och den tål att läsas om. Den består av endast en prosadikt på 45 sidor. Magnus Carlbring debuterade 1985, han har även skrivit romaner, Hord är hans tionde utgivning vilken FEL Förlag står för.

 

Det är en text med styrka som håller läsaren aktiv, den ger en ständig rörelse åt Magnus Carlbrings dikt. Det enda skiljetecken som finns i hans text är kolon, några punkter eller kommatecken förekommer aldrig, vilket gör att pauser ofta uteblir, men rytmen finns där ändå.

 

Livet och döden liksom naturen och djuren är något som ofta återkommer. Ljuset, skuggorna och mörkret i dikten hjälper till att hålla tanken om tiden vid liv. Även om koncentrationen finns däri läsningen dyker det upp en och annan fråga bland alla orden som ofta byter handling. Ibland räcker det med bara några få ord för att få fram en tänkvärd handling i hans text: ”rymdängelns liljekonvaljer kommenterar skeendet med sin gröna tystnad”. Det kan även födas en känsla av något vackert. Här finns fängslande variationer.

 

Ibland får man en känsla av att man gått vilse i texten, man behöver vägledning, men intresset för texten försvinner ändå inte. Det är ett ordflöde där risken är att handlingarna drunknar, det känns som de försvinner i något bottenlöst. Bland ordflödet möter man ofta en tillfällighetskänsla, där finns ofta ett ensamt ord som föder en handling. Det är en kompakt text där handlingarna ligger täta. De kraftfulla orden är det gott om och de onödiga har skalats bort. Det är en välbeskriven text som ger läsaren en friskhetskänsla.

 

Fantasin sinar aldrig hos Magnus Carlbring, det är en fantasi där detaljerna aldrig är bortglömda. Det finns ett djup i hans text, det är en text där en erfarenhet ger sig till känna. På grund av att punkter och komman saknas genom hela texten upplever man den extra intensiv. Det är en dikt som fordrar att läsaren stannar upp och tar sig tid att tänka och gör man det har Magnus Carlbrings text mycket att ge.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER