Magnus Ringgren: Mäta

TEXTARKIV

MAGNUS RINGGREN: MÄTA

Bokförlaget Edda, 116 sidor

Magnus Ringgren är poet och kritiker, född 1949. Mäta är hans åttonde bok. Det är en prosalyrisk berättelse. Ett försök att summera barndomen, uppväxten och ett liv genom de mätbara tingen. Boken byggs upp av kortare definierande stycken under rubriker som; meterstavarna, huggkubben, lamporna. På sidan 100 kommer rubriken ”Förord” och här skriver Ringgren ”Tack Herre för att du gett oss mindre saker att grubbla över så att vi inte alltid känner oss tvungna att syssla med de större. Tack Herre för våra gamla buckliga decilitermått i bleckplåt. Tack Herre för att vi räknar fel också på det enklaste.” Ringgren ställer frågor utan frågetecken: Vad är då en människa. Och söker svar på vem han själv är som människa. I kapitlet ”Memoarerna (det enda kapitlet som blir skrivet)” (s. 86) berättas den kronologiska historien om hembygden, om människorna, miljön, händelse. Här berättas historien om det som inte heller kan mätas eller ens definieras, helheten av det kollektiva minnet, andras och det egna som tillsammans skapar fiktionen av verkligheten och verklighet av fiktion.

 

Tingen som omnämns, miljöerna och företeelserna för associationerna till ett Sverige som var någon gång i mitten av förra århundradet. Ringgren försöker nå det större sammanhanget genom de mindre fragmenten. Det är genom detaljerna som den här poetiska biografin byggs upp, miljön och tiden fångas. I de korta exemplen och beskrivningarna av saker, ting och begrepp fyller det lyriska språket ut mellanrum och berättelsen om ett liv tar form. Det är en resa bland tydliga tidsmarkörer, men också bland klassmarkörer. Mäta kan inte bara läsas som en annorlunda, prosalyrisk biografi utan såldes också som intressant betraktelse av en mans utveckling med hänsyn till tid, klass och kön.

 

Det finns flera stycken som jag läser som nycklar till texten: ”Jag drömde om att jag kom närmare verkligheten genom att inte berätta historien om den.” (s. 21) Berättelsen om verkligheten är alltid en fiktion och oavsett önskan om att vittna om verkligheten genom fiktionen, kvarstår fakta, fiktionen är fiktion och kan aldrig bli något annat. Kanske är det det som får författaren att söka en annan väg här ”genom att inte berätta historien om den”. Tingen är något annat än verkligheten. De är rekvisita. Minnena är något annat än fiktionen, de är en del av den historia berättaren önskar komma nära. Minnena finner berättaren i de tingensom kan mätas eller definieras och var för sig blir en metafor för något större som en del av livet. ”Som en gammal invand och långsam hund följer jag tumstocken så som den just nu blev utlagd från barndom och ända hit.” (s. 76)

 

Världen och de mätbara tingen, det definierbara, registreras, betraktas och analyseras utifrån ett manligt perspektiv. Det så ensidiga könsperspektivet gör det uppenbart att det inte är verkligheten som denna fiktion eftersträvar – det är en verklighet. Vilket inte gör den mindre intressant.

 

Greppet, att bygga sin historia kring fragmentariska bilder sammanlänkade till en större, sammanhängande bild är varken ny eller unik. Det är en form som inbjuder läsaren till delaktighet, att fylla i lyckorna och själv bli medskapare i fiktionen. Ringgrens språk är trots den fragmentariska berättarstrukturen långt ifrån minimalistiskt. På sina håll blir metaforerna överdådiga och svulstiga i sann ranelidsk anda. Som när Ringgren skriver ”Gradskivan / var solbåge som mätte världen, den vilade på horisonten. Alla siffror och streck var utplånade, de skulle återuppstå i det himmelska Jerusalem.” (s. 84)

 

När jag nu försöker summera texten, lyfta fram saker för att visa på vad den är, hur den är och vad den vill, slås jag av dess mångfald. Här finns så mycket i den lilla boken. Jag har inte nämnt styckena ”Jag sitter vid min pappas gamla skrivbord” (s. 57) eller ”Alla gamla armbandsur” (s. 59). Delar i texten som lyfter fram den sorg och saknad som kommer med tidens gång. Att det läsa en liten bok med mycket innehåll kan vara fantastiskt, om någon lyckas omfatta hela livet med ett fåtal ord. Här är det kanske snarare orden som står i vägen för att min läsning ska bli den där storslagna upplevelsen. Orden blir för många, rubrikerna för otydligt sammankopplade, men ändå, när jag kommer till sista sidan bär jag hela den biografiska berättelsen inom mig.

 

Lo Söllgård

lo@popularpoesi.se

Magnus Ringgrens Mäta

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER