Mathias Jansson: Super Marios psyk-os ver. 1.1

TEXTARKIV

MATHIAS JANSSON - SUPER MARIOS PSYK-OS VER. 1.1

Jag behöver inget förlag (Eget förlag), 2013, 70 sidor

Mathias Janssons diktsamling har givits ut på eget förlag som han kallar för ”jag behöver inget förlag”. Han har deltagit i ett flertal antologier och skrivit i en del tidskrifter. Diktsamlingen är på 70 sidor med 11 längre dikter, några upp till 10 sidor. Det är dikter med en allvarlig stämning.

 

Mathias Jansson börjar sin diktsamling med den sorgliga dikten ”Död författare”. Det är en dikt på 7 sidor som handlar om en död författare som berättar om sin sorgliga aktivitet som aldrig tycktes vända. Det finns några osäkra strofer i dikten som till exempel ”språket rullade långsamt / ur min hand/ som en skenande barnvagn”, finns det något som kan bli långsamt skenande?

 

Det är berättande dikter som fordrar tid för eftertanke. Man upplever en ständig aktivitet i hans dikter en aktivitet utan avbrott där inget sovande finns. Ett allvar utan uppehåll råder en stämning som följer genom hela Mathias Janssons diktsamling. Man upplever en vilja i ett rikt ordflöde.

Det finns ingen lågmäldhet i Mathias Janssons texter man känner ofta en fantasi utan tvekan som till exempel i ”Salomos nyckel”:

Slingan i smidesjärn

slingrar sig spindellik

ner i djävulens

dunkla brunn

där gångarna

är fyllda av ruttnande bokstäver

längs vindlande pappersväggar

 

I Mathias Janssons dikter upplever man ett djup och en rymd det är bland annat i tiden, naturen och färgen. Det är texter med många olika miljöer och rum som läsaren får vistas i. Det råder en mystik emellanåt som väcker en fängslande stämning. Drömkänslan finns där det är en känsla med andar, luft och viktlöshet som till exempel i dikten ”Drömtydaren – REM partiet”;

 

Jag minns dig Swedenborg

andarna som dansade i min skål av glas

rökiga och oljiga svepte de

i ljusets alla färger längs kanalerna

 

så föll jag genom nattens täcke

genom de overkliga slöjorna

ända ner i Dantes slutna kretsar

 

Man får en känsla av att det blir för mycket händelser emellanåt i de långa dikterna det känns något trångt, en fördel vore att dra ner på dikternas volym. Det är dikter med dramatik som ger tankarna volym. Man upplever en bestämdhet aldrig någon tvekan. Det finns en ständig aktivitet i hans texter.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

 

Mathias Janssons Super Marios psyk-os ver. 1.1

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER