Monika Rinck: till omfamningens frånvaro

TEXTARKIV

MONIKA RINCK - TILL OMFAMNINGS FRÅNVARO

Rámus, 76 sidor

Monika Rinck är ett av de viktigaste namnen i tysk samtidspoesi. Hon introduceras nu på svenska och det är inte alldeles lät att översätta henne, det är ett snårigt diktspråk, både ett bångstyrigt och explosivt ordflöde.

 

Språket är lekfullt, retsamt och ibland surrealistiskt frånvänt, med reflektioner och tankar kring vardagliga möten, men även kring språk, konst och filosofi, särskilt då ikoner som Adorno, Weber och Kant.

 

Stundtals är det upplivande och fullt med humor, stundtals är det ansträngt och tyngs av ett överbelastat bildspråk. En språkakrobatik behöver tyglas, associationsutflykter och ordlekar ska vara måttliga och ljudkonster ska malas i reduktionens kvarnar.

 

När Monika Rinck lämnar de utstuderade intellektuella infallen och håller sig till det alldagliga, då blir hon mera tillgänglig och enkel i sin poesi. Samtidigt är denna rörelse mellan högt och lågt, mellan teori och pragmatism, tilltalande och utmanande. Filosofiska teorier får trängas med popkulturens fenomen och konstnärliga koncept får dela rum med kvinnors arbeten på söndagar.

 

Om nu poesin ska bestämmas, så blir det traditionell modernism, för att du ska veta vad det handlar om får du här ett exempel:

 

mitt tänkande

 

jag såg mitt tänkande vid middagstid idag,

det var en sönderbetad äng med knölar, samtidigt som

det också kunde vara utlöpare av mossiga bergskedjor,

en sådan där luden matta som renar äter.

nej, helt enkelt ett alert landskap som buktade bortom

trädgränsen och det var definitivt beskuret.

 

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

Monika Rincks Till omfamningens frånvaro

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER