Nils Bolander: i går i dag i morgon

TEXTARKIV

NILS BOLANDER - I GÅR I DAG I MORGON

Votum, 140 sidor

Vissa poeter ingår i kretslopp som befinner sig utanför den gängse poesin. Det kristna kretsloppet tycks i mycket slutet men det finns några få gränsöverträdare: Jesper Svenbro i sina senare böcker eller Bo Setterlind till exempel. Orsaken är förstås att deras diktning delvis befann sig utanför det renodlade kristna eller det renodlade profana. Ofta tenderar poeterna i det kristna kretsloppet att producera böner eller lovsånger till Gud, vilket för en profan publik ter sig högspänt och ensidigt.

 

Nils Bolander var till yrket präst och slutade sitt liv som biskop i Lunds stift 1959. Hyllningen till honom, i går i dag i morgon, är mycket vacker och påkostad. Dikter och bilder varvas, oftast på ett mycket fördelaktigt sätt. De färgrika närbilderna på ting fyller boken med atmosfär och det är en välgärning att förlaget inte har snålat med färgtrycket. Urvalet av dikter är gjort av Bolanders två släktingar samt två beundrare. Boken består av delar där de får presentera sitt perspektiv på diktaren och därefter hans dikter. Framför allt blir jag berörd av Bengt Bolanders text om fadern eftersom den visar hur det vardagliga ur ett annat perspektiv kan vara det extraordinära.

 

På baksidan av boken står det att Bolander är en av Sveriges mest lästa kristna poeter. Av naturliga orsaker är "kristna" ett viktigt ord. Boken består av lovsånger och reflektioner runt Guds funktion. Grundtonen i de flesta dikter är vemodet. Det är inte lätt att vara människa. Ljuset är Gud. Det är Gud som får vandraren att fortsätta gå, Gud som tar emot oss efter döden, Gud som är den trogna vännen.

 

Han sade: Jag är för ung,

För menlös i tanken och växten.

Då föll Guds ande tvingande tung

På hans själ och dikterade texten.

 

Just kontrasten mellan människans otillräcklighet och Guds hjälp återkommer gång på gång i Bolanders dikter. Som synes är dikterna genomgående skickligt rytmiserade och rimmade. Ofta kommer jag att tänka på Nils Ferlin. Även han en kristen mystiker men det finns en uppenbar skillnad mellan de två: Ferlin förklarade aldrig sin dikt. En svaghet hos Bolander är behovet att förklara, att tydliggöra, något som leder till att läsaren får allt serverat och att dikten förlorar en hel del av sin spänning. Bolander hade kunnat vara en originell diktare, flera av bilderna som används fascinerar, åtminstone tills de får sin entydiga förklaring. Bolander är predikande präst och vänder sig därför till sin församling med sin dikt, vilket är detsamma som att vända sig bort från en bredare läsgrupp utanför det kristna kretsloppet.

 

I en text kommenterar Theodore Kallifatides den kritik han får för sina böcker. Han menar att kritiken han får i Sverige är vad som hyllas i Grekland och vice versa. Det gör att han måste ha vissa element som han på förhand vet kommer att kritiseras (och hyllas) i sina böcker. Samma problematik finns i Nils Bolanders bok. Den alltför myckna och uppenbara Gudshyllningen gör honom så nyanslös att han inte kommer in i den profana världen samtidigt som den gör att han hyllas i den kristna. I sina bästa stunder, när det kristna är nedtonat och det mänskliga träder fram är Bolander verkligen njutbar, oavsett vilket kretslopp man befinner sig i:

 

Vi gingo båda i fällan

och tappade sans och takt.

Nu står där ett ord oss emellan,

ett ord som aldrig blev sagt

 

Det vackraste ord vi äga

skiljer oss ännu åt.

Vem av oss två skall säga

först ett blygt: Förlåt?

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

Nils Bolanders i dag i går i morgon

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER