Nina Södergren: Högt ärade trana

TEXTARKIV

NINA SÖDERGREN - HÖGT ÄRADE TRANA

Brutus Östlings bokförlag Symposion, 238 sidor

Det finns två ord, som kommer farande här: platsens poesi. Nina Södergren har det öländska landskapet som klangbotten i många av sina dikter, det hindrar inte att hon i sin tidiga diktning gör nedslag i andra kulturer och länder. Ordet nedslag är inget dumt ord i detta sammanhang, det är vad Nina Södergren gör i sin vardag, hon lägger örat mot marken och vänder ögat mot himlen och uppmärksammar små förändringar och skiftningar. Hon har väl utvecklade antenner som sköter perceptionen och så lämnar hon till alla som vill läsa, underbara avtryck och expressiva impressioner.

 

Mellan svärdsliljorna

simmar en snok

Högburet huvud

Fläckar på kinderna

Gula som liljornas kronblad

Ögonen spejar försiktigt

över vattenytan

när den lämnar strandkanten

och blir ormlilja i sjödjupet

 

Nina Södergren har skrivit poesi under lång tid, hon är en lyrisk traditionalist, ingen språkförnyare. Det betyder inte att det inte finns rörelse eller utveckling i hennes produktion. De nya dikterna visar på en större direkthet och skärpa i tilltalet och en påtaglig mognad i klangfärgen. Nina Södergren rör sig i en nära vardaglighet, som hon laddar med både en fördjupning och förtätning.

 

Det är ett myller och ett liv bland framför allt djur, men även döden kommer på besök, som den våren när solen kom en dag för sent och gav en vår utan vipor. Och så en annan dödsbild.

 

Sovande starflockar

sprängs med dynamit i Belgien

(som man gör med vävarfåglarna i Afrika)

 

Klungor av fågelblommor

faller och faller

från körsbärsträden.

 

Omslagets bild av Maria Södergren är vacker och Lennart Sjögrens förord är både initierat och informativt, det märks att de skriver en poesi, som har stort släktskap.

 

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

 

Nina Södergrans Högt ärade trana

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER