Olga Sedakova: Portar. Fönster. Valv.

TEXTARKIV

OLGA SEDAKOVA - PORTAR. FÖNSTER. VALV

Wahlström & Widstrand, 185 sidor

Mikael Nydahl, som på ett finkänsligt och nyansrikt sätt har översatt Olga Sedakovas diktsamling Portar. Fönster. Valv., menar att poetens gärning kännetecknas av ”filologisk aktivism”. Det innebär att poeten kämpar mot glömskan, vårdar det historiska minnet, hävdar traditionella åtbörder och längtar efter ett kulturarv. Det är ingen försiktig agenda. Å andra sidan behöver knappast Olga Sedakovas gärning ursäktas. Hon födde 1949 och lever numera i Moskva där hon är en av de ledande ryska poeterna och den mest europeiska diktaren, enligt förlaget.

 

Dikterna i Portar. Fönster. Valv. har samlats utifrån poetens tidigare, tämligen omfattande, diktproduktionen. Sedakova har översatts i ett par volymer men hon är knappast känd ens för poesiintresserade, vilket gör samlingen extra viktig. Vad är då kännetecknande för Sedakovas poesi?

Först och främst slås man av rikedomen i allusionerna. Trots att texten är någorlunda lättläst vimlar dikterna av kulturella hänvisningar, inte i Eliotsk anda där högt och lågt får spegla varandra. Här myllrar grekiska myter, kristna berättelser, historiska skeenden om varandra. ”Men nog blev strofen ovan, eller hur, / en smula överlastad? […]” skriver Sedakova i ett metapoetiskt infall, som inte är ovanligt för henne. Poesin är skriven av en utpräglat kristen poet, vilket gör att en del lovprisningar skär en smula i mina sekulariserade öron, något som givetvis skapar en viss dissonans i läsningen. Samtidigt finns i dikterna en mystisk nyans som ger dikterna en fin romantisk prägel:

 

En anmärkning i parantes, om ljus –

ett ämne av så svårtolkad natur

att Gud vet vad det talar till oss om:

dess tal är dammet i en stråle sol

som planlöst virvlar upp och av och an,

men tydliggör – materiens transperens

 

I Mikael Nydahls korta text om poeten och översättningen menar han att Sedakova skriver både på vers och i fri form och att det förstnämnda ofta fått stryka på foten till fördel för dikternas ton. Det är naturligtvis en oerhört svår uppgift att översätta bunden poesi, speciellt en allusionsrik sådan, men ofta störs jag av vokalrimmens slapphet och av att texten bara ibland har en rytmisk apparat. Å andra sidan charmas jag av den ton som Nydahl menar ligga nära poeten i originalspråk - balansgången blir nästan helt omöjlig.

 

Somliga dikter påminner om Wislawa Szymborskas då Sedakova tillför en lätt ironisk humor. Kanske är det dessa dikter som jag tycker allra bäst om. Inte sällan diskuteras kvinnans situation: ”Kvinnan ser sig i spegeln: vad hon ser – syns inte; / det finns knappast någonting där. Men varför i så fall / beundra det ena eller undra hur man bäst snyggar till det andra / med ett eller annat knep?”.

 

Portar. Fönster. Valv. är en intressant ingång till Sedakovas poesi. På samma gång som den kan avkräva läsaren intellektuell skärpa och beläsenhet om allusionernas ursprung och nyanser är poesin lätt att ta till sig. Den romantiska tonen förstärker och laddar dikterna med sitt mystiska anslag. Utan alltför höga krav på rytmik och med förmågan att ignorera prisningar av Gud ger diktboken sin läsare en mångfacetterad bild av verkligheten.

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

Olga Sedakovas Portar. Fönster. Valv.

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER