Olle Orrje: Dagar vid muren

TEXTARKIV

OLLE ORRJE - DAGAR VID MUREN

Albert Bonniers Förlag, 64 sidor

Det finns diktare som flanerar och fångar ögonblick, lägger märke till skiftningar i färger och former, ser samspelet mellan ljus och mörker. Det kan vara i naturen, i gatubilden eller i det stora, som kallas livet. Olle Orrje är en ögonblicksdiktare, han fångar den korta stunden, som många av oss inte ser, vi går bara förbi, ser ner på skolädret eller fladdrar med blicken upp och bort. I huvudsak rör han sig i stadsmiljö och på Södermalm, han ser gärna upp mot tak, trädkronor, fåglar och moln.

 

Himlens vemod

och skuggorna bakom träden

som kommer och går i takt med solen.

 

Och det är den känslan, som vandrar genom diktsamlingen, tidens obönhörliga gång, vaggsånger av meditativ stillhet och ro samt det svarta vemodet som följer av att vi närmar oss slutet här på jorden, kanske inte hela mänskligheten, men vissa, som poeten Olle Orrje. Det är då dags att i någon mening summera, beskriva några saker och försöka tolka andra, det som möjligen Harald Lyth menar i sina omslagsbilder som att närma sig livets rebus och sitta kvar med rutor, som inte är ifyllda.

 

I många av dikterna känner jag en stor livsnärvaro, i andra en trötthet, som skapar en omständighet. Bäst är Olle Orrje när han inte krånglar till det, utan skriver rakt och enkelt som i ”Kajan”;

 

En kaja på en gren

som en papegoja i urskogen

meditativt balanserande

bland svängande blad.

Spatserar på asfalten

med beskäftig gång

stannar upp

och putsar vingen

kollar ut över gatan.

Solen bryter fram.

 

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

Olle Orrjes Dagar vid muren

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER