Oskar Rickardsson: Det finns ingen tanke på dig som inte går rätt genom solen

TEXTARKIV

OSKAR RICKARDSSON - DET FINNS INGEN TANKE PÅ DIG SOM INTE GÅR RÄTT GENOM SOLEN

Recito (Eget förlag), 2013, 84 sidor

 

Oskar Rickardssons Det finns ingen tanke på dig som inte går rätt genom solen

Oskar Rickardsson debuterade 2010 med diktssamlingen Vakentimmar. Den nyutgivna diktsamlingen är på 84 sidor och med omväxlande prosadikter och korta och längre dikter. Den är tryckt via tekniken print on demand som jämfört med offset ger en mindre omkostnad vid tryckningen.

 

Kärleken är något som är väsentligt hos Oskar Rickardsson och umgänget med människor och andra levande varelser. I sina texter återkommer han ofta till ljuset där man känner en närhet. Någon ensamhet möter man aldrig där finns personer som han beskriver med känsla.

 

Man får ett intryck av att han är rädd att försvinna och att förlora tiden då man läser dikten ”Från drömmande kärlek till vaknande kärlek”:

 

Jag är rädd för att bränna upp mitt förflutna

och råka spara askan

rädd för att bränna upp min framtid

och bli kvar med drömmarna

rädd för att röra händer som är förflutna

jag längtar efter dig när du inte är här fysiskt

jag längtar efter dig än mer när du inte är här psykiskt

jag känner mig in i dig om nätterna

 

Det rör sig mycket om upptäckter av kroppar, det gäller hans egen och andras invändigt och utvändigt. Han tar ofta upp känslorna hos personerna i dikterna. Det finns alltid en närhet i Oskar Rickardssons dikter, en närhet som är utan gränser.

 

I hans prosadikter är det mycket om tiden och mörkret som skrivs. Allting är medvetet om här, nu och att finnas till. I prosadikten ” Jag räcker fram mig, här är jag” är det om åldern och skrivandet det handlar om:

 

Ju äldre jag blir desto mer kan jag känna en inre fåfänga, att jag vill säga och skriva så mycket klokt och meningsfullt, säga rätt saker, aldrig göra bort mig, aldrig skriva meningsfritt eller dumt. För tänk om man gör bort sig, tänk om orden kommer ut helt fel, tänk om tystnaden kommer in helt fel. Vad kan väl vara värre?

 

Det finns inget som är främmande i Oskar Rickardssons texter det är aldrig någon tvekan, det mesta känns som det hör till vardagen. Koncentrationen till kärleken är något som är väsentligt för Oskar Rickardsson.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER