Paul Muldoon: En hare på Aldergrove

TEXTARKIV

PAUL MULDOON - EN HARE PÅ ALDERGROVE

ellerströms, 104 sidor

Paul Muldoon är full av infall och associationer, när han skriver, han blottlägger okända samband, han arbetar med metaforer till bristningsgränsen, orden far inte sällan iväg i långa prosalyriska sjok. Och hela tiden avviker han från sitt huvudspår, kommer så att tänka på något annat och så något annat igen, det fortsätter så hela tiden. Men han har en ordglädje och en energi i sitt skrivande, som smittar, bäst är han när han skriver om sin hemmiljö och sin lokalhistoria, då blir han som en god ordekvilibrist, de långa prosadikterna är för sega för mig, gärna med en intellektuell arrogans och stängdhet. Bäst tycker jag om de små och rappa ögonblicksbilderna.

 

Strandpiparna landar tvärt, lyfter sen igen

för de är inkarnationen av regn.

eller om kustsnäpporna:

 

Dagen när vår son ska födas är samma dag

som kustsnäpporna beräknas anlända

från Chile till Polcirkeln

där de ska bygga bo på tundran

en knapp halvmeter

från den plats där de en gång kläcktes.

 

Paul Muldoon skriver gärna om lantliga motiv, han fångar vardagliga, små händelser med stor skärpa och precision. Samtidigt växlar han i sin poesi mellan realism och en långt driven abstraktion, han verkar road av att skifta mellan dessa perspektiv, han odlar med lekfull förtjusning sina ordlekar, gärna i bunden form, i synnerhet i sonetter.

 

Det är ändå detta med något annat, som kommer emellan, som består och fastnar efter läsningen. Han namnger även en dikt Något annat.

 

När din hummer lyftes upp ur vattentanken

för att bli vägd

kom jag att tänka på vejde,

på krapprot, på flyktigt indigo-

 

bläck, på hur Nerval

tyckte om att

ta en hummer på promenad

i en florstunn tråd…

 

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

Paul Muldoons En hare på Aldergrove

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER