Pernilla Berglund: Tilltar

TEXTARKIV

PERNILLA BERGLUND - TILLTAR

Teg Publishing, 70 sidor

Ibland påminner diktsamlingar om prosadokument, gränserna mellan de båda genrerna suddas ut med svulstiga utläggningar och ordstaplingar utan måtta; ingenting sådant kan sägas om Pernilla Berglunds debutsamling, som har ett avskalat språk, där varje ord är nödvändigt. Det är en gles samling med få rader på varje boksida;

 

Kabbelekan som växer i det våta, deras gula att följa.

Bäcken är smal, smältvattnet förbi. Jag ska synas här.

 

Poesin är inte av den nydanande sorten, den ansluter till en traditionell fåra, jag tänker på diktare som Werner Aspenström, Bengt Emil Johnson och Lennart Sjögren. Men dikterna har en sällsam mognad och skönhet, de är inte helt lätta att tränga genom, men de är underbara i sitt motstånd. Det mesta vilar i en västerbottnisk natur med fjällbjörkar, myrar och tuvor, i allt finns ett förande framåt med linjerna, rörelserna och strömmarna i landskapet.

 

Vi tar oss längre in, det mörka, gå, skägglav, tallar.

Älven blänker ända in hit. Jag kan inte kalla mig

tillbaka. Du som vänder hem.

 

Och så kärleken, som vandrar längs med sidorna, vi ser bara delar av den, vi känner bara till fragment av dess väsen, den växlar i styrka och intensitet, den växer (tilltar) den avtar som vinden och oron.

 

Du letar mitt enkla, det som inte tar plats. Solljuset

när det väcker dig på morgonen, du kan aldrig veta

annars.

 

Jag tycker om Pernilla Berglunds dikter, de är så rika, hon är så noggrann med orden och hon är så klok och fångar i få ord en hel värld, som i de fyra orden ”vi blir andra ensamma”.

 

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

 

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER