Pia Tafdrup: Salamandersol

TEXTARKIV

PIA TAFDRUP - SALAMANDERSOL

Gyldendal, 80 sidor

Pia Tafdrup tar i sin fjortonde diktsamling med oss med på en resa. Efter mer än tre decennier i diktkonstens sfär bjuds läsaren nu in i de inre rummen, och vi får ta del av såväl stort som smått i den internationella poetens liv. En dikt för varje levnadsår, från 1952 till 2011, utgör den fjärde och sista diktsamlingen i den kvartett där element och djur är centrala: Hvalerne i Paris, Tarkovskijs heste, Traekfuglens kompas och nu Salamandersol. Den utkom i Danmark samma år hon fyllde 60, och gällande upplägget poängterar hon, vid en presentation av verket, det självklara: hur det är att vara 60 år vet hon ju inte, därför har hon inte skrivit om det.

 

Vi får sitta med den två-treåriga Pia Tafdrup på stentrappan utanför huset och se hur hennes mor gråter över den dödfödda sonen, den bror som aldrig fick ta del av gårdens alla aktiviteter, upptäcktsfärder och bestyr som Pia upplevt. Något senare står vi snett bakom en vilsen tonåring som betraktar sig själv i spegeln, främmande för det som träder fram. Vi ser det hon ser, men vi ser också vad spegeln egentligen visar. Dubbelheten och igenkänningen drabbar och griper tag. Upp och ned vindlar humöret, personen och livet. Än är det studier, än är det utsvävande nätter, musik och gäng, och snart vaknar det politiska intresset. Vi ser Berlinmuren falla bara ett halvår efter det att poeten önskat att Berlinmuren ska falla, vi hör viskningar och rop om friheten i Frankrike, om kamp och revolution. Som en livlina genom alltsammans löper litteraturen, och hela tiden finns där, trots tvivel eller ilska, en tydlig vilja och blick.

 

Med sin rytmiska lyrik berättar Pia Tafdrup anekdoter om sitt liv som blir förvånansvärt allmängiltiga och aktuella. En övergripande tankegång är minnet och förhållandet till detta, och här väcks förundran i mig: hur distansen kan göra ett återgivande av ett minne så levande! Lysande exempel på den närvaro och täta känsla som förmedlas och gör dikterna till små sekvenser, som inte enbart säger något som det specifika tillfället utan också speglar den värld som finns runtomkring, är bland andra "Opdagelse" (sid. 10, år 1953) och "Ode til Freud" (sid. 13, år 1956). I den senare är diktaren själv 4 år gammal, och sitter, i leken, vid masten på ett skepp:

 

Karlen og pigen foran mig på sengen,

i hendes kammer ham fra stalden, jeg

i benenden. Leger skib. De har puderne,

ret op og ned sidder jeg. Karlen taler

pigen væk fra mig, hun afviser ham.

Med mig. Hun skal læse historier,

har hun lovet. Snehvide, har hun lovet,

men han maser sin ind, skygger

for mig, så hun ikke ser … Så hun

glemmer, jeg burde sove …

(…)

Karlen ser

mig ikke længere her ved masten,

ikke andre end pigen ser han. Jeg

ser mig selv. Ser, at jeg betragter

sunket ind i mig selv. Glemmer

igen, at jeg ser. Foran mig. De to

hulter til bulter i en bunke …

Forsvinder ind i deres lyde. I deres

varme lugte, karlens og pigens …

Skibet river sig løs af sin fortøjning,

glider fra land med mig om bord. Ud

på et skvulpende hav bliver jeg taget,

krænger, drukner ikke. Ser og ser. Sejler.

 

Tafdrups poesi är mångfasetterad, och så även i Salamandersol, vilket även namnet lockar mig att tänka. Här finns genklanger från bland annat litterära klassiker, punk och samtida poeter. Med en intensitet som lyser likt en ledstjärna delger Pia Tafdrup sitt liv, men hon gör inte enbart det, hon berättar också om den komplexa värld som omgivit hennes, med rörelser, sympatier, åsikter, liv, död, krig och fred: hon berättar om vår värld.

 

Carola Mikaelsson

carola@popularpoesi.se

Pia tafdrups Salamandersol

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER