Rolf Zandén: Tänkt och skrivet

TEXTARKIV

ROLF ZANDÉN - TÄNKT OCH SKRIVET: AFORISMER

Homeros förlag, 61 sidor

Rolf Zandén har ägnat sig åt kultur sedan 1970-talet förtäljer den inte oävna lista med meriter som följer med hans åttonde diktbok Tänkt och skrivet. Han har varit med i en handfull antologier, men kanske främst framträtt som konstnär och fått mängder av stipendier för vistelser runt om i världen. Det är imponerande.

 

Tänkt och skrivet är utgiven på Homeros förlag. Men redan på andra sidan blir jag förbryllad över meningen: ”Att va ung var jobbigt”. Varför talspråk på ”vara”, som i meningen bestämmer ett tempus, men som genom talspråket förlorar en stor del av sin innebörd. Samtidigt låter man ”var” som är ett mer naturligt talspråklig ”va” (även om betydelsen givetvis är styrd av tempus även här) stå skriftspråkligt. Nå, jag accepterar. Men snart kommer ytterligare ett obegripligt ”va”. Samtidigt finns en mängd skriftspråkliga formuleringar i texten. På sidan 12 slår det mig att texten helt enkelt är dåligt redigerad: ”Det pratas om världens ende / men finns det någon världens / ende jorden är ju rund”. Är det en ordvits? Men så kommer ”va” igen och jag går tillbaka och läser att dikterna är tryckta på Författares bokmaskin och således en egenutgivning.

 

Aforismerna är uppställda på ett luftigt sätt på sidorna och de är vanligen bara några rader, ofta brutna som dikter. Genren kräver viss balans. Det knepiga består i att inte bli för uppenbar men fortfarande vara begriplig. Den goda aforismen fungerar ungefär som en paradox, man måste fundera lite på den för att upptäcka djupdimensionerna, därefter ska den blomma ut och te sig som en sanning om tillvaron. Det som tycks ganska enkelt, ett par rader, en formulering, är således den konstfärdiges form. Zandén har en del guldkorn i sin bok:

 

Den största ensamheten

är att minnas

 

eller

 

Bli aldrig som cikadorna

de vet inte om att de är

tjatiga

 

Texterna blir då och då för uppenbara, även om jag kan imponeras av Zandéns livsvisdom, här är uppenbarligen en människa som har tänkt en hel del, framför allt om tiden, livet och pengarna. Ett genomgående tema är förgänglighet, hur livet glider bort från människan utan att hon kan göra speciellt mycket åt det, förutom att ta vara på timmarna.

 

Trots språket (nästa gång är det klokt att använda sig av en språklärare eller lektör) är texterna i Tänkt och skrivet kloka. Rolf Zandén lyckas formulera något betydelsefullt om tillvaron, ibland väl uppenbara väsentligheter som ofta tidigare formulerats, men ibland något värdefullt och originellt.

 

Åsa Berglund

red@popularpoesi.se

Rolf Zandéns Tänkt och skrivet: Aforismer

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER