Roy Isaksson: Släpljus och vingar

TEXTARKIV

ROY ISAKSSON - SLÄPLJUS OCH VINGAR

Celanders Förlag, 96 sidor

Släpljus och vingar är Roy Isakssons 5 diktsamling utgivningen står Celanders förlag för. Det är en diktsamling där livet, naturen och tiden är något väsentligt. Här är texten rengjord från onödiga ord.

 

Roy Isakssons texter är enkla och lätta att förstå och mycket är taget ur vardagen och minnet.Det är avskalade texter där de onödiga orden är sällsynta. Man brukar säga att man skriver som man tänker och här kommer erfarenheten fram och att den inte saknas hos Roy Isaksson känner man tydligt. Han går tillbaka i tiden där minnena finns kvar, mörka och ljusa. Det är dikter som dokumenterar. Det är texter som gör tydliga beskrivningar, de ger bilder av en verklighet. Man känner att tiden är närvarande.

 

Diktsamlingen börjar med dikten om minnen från en nedlagd station:

 

Vi väntar på ett tåg. Rälsbussens krängande rödgula korg.

Dieseldoften som stannar en minut och tystar svalornas

singlande kvällsskrik.

Vi väntar på ett tåg. Kapten Miki ska finnas ombord.

Och här sitter bondlandets Windy och Salasso, djuriskt

trofasta.

 

Man upplever en självklarhet genom Roy Isakssons texter, man känner att det ligger en sanning där. Det är aldrig något tvivel, det finns alltid en säkerhet hos honom. Det finns en rymlighet i det han skriver, luften känns klar.

 

Det känns som ett ständigt sökande i det förflutna, det är något av en ensamhet som råder. Man upplever ett famlande efter något. Tiden finns där i olika stadier, det är årstider, dygnet, åldern, födelsen och döden. Känsla av ensamhet väcks då de olika generationerna tas upp: far, morbror, farfar, de finns kvar men bara i minnet nu.

 

Naturen har fått en stor plats hos Roy Isaksson. Det är bildrika scenerier av naturen där djuren spelar en stor roll:

Katten lapar sol. Talgoxen tar ständigt sats, snärtar genom

luften. Som hjärtats dubbelslag.

Att man kan höra sitt innersta i landskapet, alla dessa

verksamheter. Verksamheter.

Ett övervintrat påfågelsöga i uthusets skugga. Slår

plötsligt ihop sin tropiska vingprakt och blir ett med jordens

svärta.

 

Det finns inget avbrott i Roy Isakssons dikter, det är inget sovande, det är en ständig koncentration på nuet och det förgångna, på att vara och det som varit. Det känns som de finns kvar här nu, de personer han beskriver som nu bara finns i minnet.

 

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

Roy Isakssons Släpljus och vingar

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER