Sara Sum Jensen: Ur mörkret över axeln

SARA SUM JENSSON - UR MÖRKRET ÖVER AXELN

FEL förlag, 2012, 56 sidor

För att göra Ur mörkret över axeln rättvisa krävs många omläsningar. De korta prosadikterna är till en början snåriga och svåra att hitta en ingång i. Men när jag tvingar mig att läsa utan hänsyn till poetens utgångspunkt, novellen "Ur mörkret" av Victoria Benedictsson, öppnar sig dörrar bakom flödet av ord. Måste dock få tillägga att jag som läsare inte vill ha eller behöver instruktioner från förlag eller författare om vad jag ska ha i bakhuvudet då jag knackar på porten till en diktsamling.

 

Min röst ligger kvar på divanen och bekänner, berättar om

dig. Allt du ser är det återhållsamma ljuset i glipan, som en

något ljusare bokrygg i mörkrets bokhylla. Men mörker och

ljus delar trots allt på hyllan. Du kan bli mig. Jag ska visa dig.

 

Jaget i dikterna ligger på en divan, sitter på en kartong och lyssnar på ett du. Vem jaget är får läsaren inte veta. Duet är kvinna och man, författare, en människa som älskar fast duet anser sig inte kunna och som inte är älskad av den duet vill och som misstror alla som säger sig älska duet. Därför vill duet inte leva utan går sakta under. Mellan raderna förstår jag att duet tar livet av sig.

 

Du lyssnar inte på folk. Minns du att vänner sagt att du borde

utbilda dig till kurator, för att du är bra på att lyssna? Men

du hör bara dina egna tankar. Du lyssnar, men hör inte. Bara det

att tiden går. Att ditt namn ständigt förändras. Däri ligger

en av dina mest skälvande rädslor.

 

Jaget förmanar och dömer duet om vartannat. Både för mer monolog än dialog. Synd. Det kunde ha blivit en angelägen diskussion om vad som får en människa att vilja ta livet av sig och faktiskt genomföra det. Nu stannar det vid välformulerade rader som lämnar mig oberörd.

 

Framsträckt genom mörkret ligger den ogripbara sömnen.

En patrullerande gränsvakt utan namn. Ingenmansland

är välbevakat därför att det tillhör ingen. Flaskposten

– utkastad i mörkt hav – utan adressat.

 

Tyvärr missar Jensson att låta jaget reagera på det som sägs. Jo, intellektuellt tillåts jaget att komma med synpunkter och reflektionerna. Men som läsare känner jag inget. Visst det är snyggt skrivet och metaforerna visar på en språklig briljans. Fast berörd blir jag inte. Vilket är det enda jag vill när jag läser dikt, ser på abstrakt konst eller lyssnar på klassisk musik.

 

Det här en debut som skulle vara lätt att avfärda om det inte vore för ambitionen att vilja göra ett gott första intryck. Tyvärr har Sara Sum Jensson eller förlaget ramlat i en vanlig fallgrop för nybörjare. Texten är för hårt redigerad. Vems fel det är är inte ointressant. Om det är redaktören som tagit bort allt som har med känslor att göra är det synd om poeten. Om det är Jensson själv kan hon ta lärdom och bli lättare på handen.

Iréne Svensson Räisänen

red@popularpoesi.se

 

Sara Sum Jenssons Ur mörkret över axeln

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER