Selima Hill: Det är så här det är

TEXTARKIV

SELIMA HILL - DET ÄR SÅ HÄR DET ÄR

Celanders förlag, 2013, 160 sidor

Det är så här det är utgörs av ett axplock dikter från 11 av Selima Hills diktsamlingar, från Saying Hello at the Station (1984) till Fruitcake (2009). För urval och tolkning står Roy Isaksson, som återskapar just den överraskande och livliga poesi som är Selima Hills. Det rör sig om idel oväntade bilder, förbluffande liknelser som ibland är lysande klara, ibland ogripbara men som alltid äger en slående precision.

 

I Selima Hills poesi finns också svart humor, mörka tillstånd och psykologiska spratt. I förordet skriver Isaksson att ”hennes spegel alltid reflekterar mer än ytor” vilket är märkbart under läsningen – Hill tycks skriva med en stor dos livserfarenhet närvarande. Vidare skriver Isaksson om hur det psykiska inkräktar på det fysiska: ”hennes dikter handlar om att gå sönder och upplösas inombords”, att jaget inte är något stabilt och att liknelserna ofta används ”som en destabilisator” (s. 12-13). De sista tre raderna i dikten ”Min systers skor” ur samlingen Violet (s. 62) är ett exempel:

 

Min syster och jag själv är alienerade.

Vi sitter åtskilda och surar likt skinntorra gamar

som åldras tillsammans i en enda bur.

 

Några rader som jag, fascinerad av bildkompositionen, läst om och om igen är ett brottstycke ur ”Getingarna” (s. 51) som finns med i Aeroplanes of The World:

 

Och när hennes kattunge började slicka henne,

bit för bit, som om hon var en skyskrapa

en väldigt liten Tippex-pensel målade vit, […]

 

Ja, liknelserna är det i Hills poesi som fångar mig mest, men ibland lämnar de mig likväl orörd. Som dikten ”Porträtt av min älskare som en fågelhandlare” (s. 104):

 

Din mun är som ett par gummistövlar

som trampar på mitt hår och luktar av änder.

 

Ytterligare något som stannar kvar är de porträtt och täta stämningar Hill lyckas skapa. Ibland tycks det mig som om jag på bara några rader blir presenterad för ett livsöde, som i ”Sig själv” på s. 148:

 

Jag betraktar flugan,

lockad av mina sår,

 

som envist

söker igenom mitt nät;

 

och när flugan

trippar utom synhåll

 

betraktar jag den avlägsna konturen

av min mor

 

som gärna vill hålla sig

för sig själv.

 

 

Stringensen i liknelser och bilder, den lugna bestämda tonen och det till synes enkla sättet att fånga även existentiella spörsmål på förmedlar en känsla av vishet. Jag är efter läsningen övertygad om att Selima Hill vet vad livet vill säga, och hon berättar det på sitt målande sätt för alla som vill läsa: Det är så här det är.

Carola Mikaelsson

carola@popularpoesi.se

 

Selima Hills Det är så här det är

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER