Stanislaw Jerzy Lec: Ofriserade tankar Aforismer

TEXTARKIV

STANISLAW JERZY LEC - OFRISERADE TANKAR: AFORISMER

ellerströms, 111 sidor

Ellerströms ger nu ut Stanislaw Jerzy Lecs samling aforismer. Han levde 1909–1966 och föddes i Lvov i Polen. Han debuterade med en dikt i tidningen Krakow.

 

I Ofriserade tankar är det två kapitel, ett med publicerade tankar och ett med opublicerade. Urvalet är gjort av Leonard Neuger och till dikterna finns 12 översättare.

 

Jerzey Lecs aforismer är ofta gåtfulla, det är inget tema det handlar om. De rör sig inom ett brett område. Man brukar säga att det svåra är att kunna säga mycket med få ord och hans aforismer är korta men har mycket att ge. De är skarpslipade lyriska stycken som rör sig på djupet.

Stanislaw Jerzy Lecs aforismer handlar ofta om livet , själen, tiden och visheten. Det är med känsla och vältänkta ord han behandlar sina områden. Det finns inget att tveka inför i hans texter, allting är klart, öppet, inget tvetydigt. Det är tankar med ett berikat innehåll som han förser läsaren med.

 

Han skriver att ”tanken är odödlig under förutsättning att den föds på nytt” och hos honom föddes ständigt nya tankar, de fanns där utan avbrott, alltså var tanken hos honom odödlig. Han skrev och han visste att sätta värde på orden. Det var väl valda ord i hans tankar. Hans texter är övertygande och de är lättlästa och lättförståliga. Han skriver ”vissa vill förstå det de tror på, andra vill tro på det de förstår”. Det finns inga gränser för hans tankars ämnen, allting är hos honom väsentligt. Han delar med sig av sina erfarenheter av livet och av verkligheten genom sina texter.

 

Det är texter där inget är osynligt, de ger en inspiration att leva i tankar. Det finns inget sovande det är aktivitet i hans texter utan avbrott. Hans tankar lever inte bara i nuet de är och kommer att vara ständigt aktuella. Det är texter med karaktär.

 

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

Stanislaw Jerzy Lecs Ofriserade tankar är en samling aforismer

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER