Stefan Boberg: Oslipad diamant

TEXTARKIV

STEFAN BOBERG - OSLIPAD DIAMANT: 52 DIKTER OCH BETRAKTELSER

Collana, 2013, 65 sidor

Oslipad diamant är Stefan Bobergs debut, som skrivits under åren 2011 – 2012. Det är en samling betraktelser som rör sig vida omkring med ljus där naturen och tiden har en stor roll. Collana förlag står för utgivningen.

 

Tiden är något som ofta återkommer i Stefan Bobergs dikter det är årstider, minnet, dagen och ögonblicken bland annat. I dikten ”Tidslinjen” upplever man ögonblicken från förr och från nu och något som väntar:

 

Ögonblick – i tiden frusna

som ett pärlband längs min tids linje

 

jag lyfter, svävar över den

friktionsfritt

ser, hör, känner händelser från förr, från nu

och det som ligger i väntan på att ske

Ofta är dikterna i jagform där han beskriver sina naturupplevelser vid skogar och hav. Han ser en bergvägg där stenhjärtat stillnat, årstider som växlar, där han i vintern med glittrande facettögon ser snön och hör vårsång från dunbollsnäbbar. Man tvivlar inte att det finns en erfarenhet från naturen hos honom, känslan finns där.

 

Ordet "oslipad" som finns i bokens titel blir man påmind om i en del meningar som kunde ha slipats på något mer. De finns några meningar som kunde ha formulerats om till sin fördel och en del ord kunde ha utelämnats.

 

Det är kontrasterna i dikten ”Kartläsare” som väcker en känsla av osäkerhet:

 

där jag ser mig som ett träd

ser du mig som en bäck

upp kan vara ner

svar kan vara fråga

lycka kan vara sorg

 

Boberg beskriver årstiderna med sina olika tecken. Det är årstiderna med kyla, värme och kärlek, liv och hösten med en upplevelse nära slutet. Det är minnen som samlas för att gå tillbaka till årstiden med kylan.

 

Någon lågmäldhet upplever man aldrig i Stefan Bobergs dikter. Det finns en vilja i hans dikter som rör sig vida omkring och väcker fantasin som ger läsarens tankar näring. Det är ett ansenligt antal resor i fantasin som läsaren bjuds på, blandade trovärdiga och mindre trovärdiga. Det gäller att ta vara på och känna av fantasin. Det är stimulerande att få uppleva.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

Stefan Bobergs Oslipad diamant: 52 dikter och betraktelser

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER