Steinar Opstad: Den lyckligaste av alla ensamheter

TEXTARKIV

STEINAR OPSTAD - DEN LYCKLIGASTE AV ALLA ENSAMHETER

ellerströms, 67 sidor

Ellerströms förlag ger nu ut Steinar Opstads diktsamling Den lyckligaste av alla ensamheter. Steinar Opstad är en av Norges mest omtalade poeter. Han debuterade 1996 med Tavler og bud och har sedan dess givit ut sex böcker. Översättning av Den lyckligaste av alla ensamheter och urvalet av dikter står Marie Lundquist för.

 

Det är dikter hämtade från senare produktion och även tidigare opublicerade dikter finns med. Det religiösa dyker upp emellanåt i Steinar Opstads texter. Kärleken, tiden och livet är något väsentligt för honom. Han bygger upp en tilltro till livet med det han skriver och det finns sällan något att tvivla på i hans texter. Någon ensamhet upplever man aldrig i hans dikter där finns alltid något levande som medverkar.

 

Det är människan som förekommer mest och där finns självklart kärleken och symbolen för den är rosen som upphöjs av författaren och som ofta återkommer:

 

I kärleken vet vi

att en ros är en ros

symbolerna ord

och att döden bor

i allt det vi vägrar att lära oss

 

I grundstämningen finns en känsla av närhet mellan himmel och jord. Diktaren rör med sina djupa dikter vid något gemensamt med läsaren. Han öppnar en känsla av rymd. Han skriver om poesins ärende:

 

Poesins ärende är eldens

och elden säger: att vinna allt är att förlora allt

därför skall den långsamma

kärleken överleva

 

Det är en tydlighet i Opstads dikter som aldrig går vilse. Texterna har en rymd av meningsfullhet, en tyngd som inte flyter bort. Det finns en äktheten som är väl synlig. Han öppnar ett inre landskap hos läsaren ett inre landskap av tankar. Man upplever en struktur i hans språk som fängslar.

 

Döden är emellanåt nämnd i Steinar Opstads dikter, den syns inte som någon fara eller skapar någon rädsla hos honom, det känns som han ser den som en vän då han skriver om den:

 

Jag saknar ord för döden

men avvisar den inte

Döden är en vän

i det saktmodigaste av alla liv

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER