Sylvia Plath: Ariel

TEXTARKIV

SYLVIA PLATH - ARIEL

ellerströms, 134 sidor

Ariel är den sista bok som Sylvia Plath skriver. Hon säger sig ha nedtecknat dikterna klockan fyra på morgonen ”den där lugna, blå, nästan eviga timmen innan tuppen gal, innan barnen börjar skrika, före mjölkbudets glasmusik som hörs när han ordnar flaskorna”. Dikten ”Egg” skrivs sex dagar innan självmordet 1963 i London. Slutraderna, ”Hon är van vid sådant här. / Hennes svart fläckar krasar och spänns”, är sannolikt bland det sista som rinner ut ur Plaths penna.

 

Under sin livstid gav Sylvia Plath bara ut två böcker. Diktsamlingen The Colossuem (1960) offentliggjordes under eget namn medan romanen Glaskupan (1963) publicerades under pseudonymen Victoria Lucas. Ariel hittades i en ringpärm och blev ironiskt nog Sylvia Plaths stora genombrott. Därefter samlades, som brukligt är när stora författare går bort, allt hon hade skrivit och gavs ut för samlarnas och vetenskapsmännens intresse.

I översättarna Jonas Ellerströms och Jenny Tunedals efterord får läsaren veta att den amerikanska och engelska upplagan av boken har skilt sig åt, vissa dikter har tagits bort, andra lagts till, men att det i Plaths färdiga manus fanns korta kommentarer till varje dikt. Även dessa publiceras i ellerströms upplaga av diktsamlingen, vilket ger den ett bibliografiskt seriöst intryck. Framför allt förhöjer kommentarerna läsningen för de biografiskt insatta och de som njuter Plaths rika flora av allusioner.

 

Självmordskontexten är svår att bortse från i läsningen av Ariel. Även om jag i allmänhet är tveksam till tolkningar som ligger mycket nära författarbiografin förstärker den läsningen i det här fallet. Den skrivande är mycket nära självutplånandet – på samma sätt som i Glaskupan. Ofta skrivs det suicidala helt öppet in i dikten, som ett rop på hjälp ingen fick höra innan det var för sent. Tydligast är det kanske i titeldikten ”Ariel”, som slutar:

 

Vita

Godiva, jag skalar av –

döda händer, död stränghet.

 

Och jag

fradgar nu till vete, ett havsglitter.

Barnets gråt

 

smälter i muren

Och jag

är pilen,

daggen som flyger

suicidal, ett med driften

in i det röda

 

ögat ja,

morgonens kittel.

 

Dikten på nästa sida heter ”Döden & Co”. Således består en stor del av dikterna av dödsnära betraktelser, men ofta är de också vredgade eller extatiska. Det är ingen slump att Plath har blivit idol för unga, labila kvinnor. Hennes temperament och självbetraktelse är smärtsamt nära och sannolikt överensstämmande med otaliga vilsna, unga kvinnors erfarenheter. Ariel blir en form av tröst i bästa fall. I värsta fall en romantiserad bild av den lidande poeten som skriver undersköna dikter och en knuff mot det egna suicidet. Skillnaden mellan Plath och den poesi som skrivs av söndriga flickor är sällan motiven utan Plaths oändligt mycket skarpare språkliga och bildliga förmåga.

Ariel är en kolossalt vacker och skrämmande samling dikter av ett slag som jag inte hoppas skapas mer. Det är dikterna som skrivs just innan självmordet, dikterna som förklarar och visar varför en människa inte klarar av tillvaron längre, det är dikter som kan vikas till ett sista brev.

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER