Tadeusz Rósewicz: recycling

TEXTARKIV

TADEUSZ RÓZEWICZ - RECYCLING

Bokförlaget Tranan, 2013, 257 sidor

Tadeusz Rósewicz är den enda nu levande av de fyra stora polska poeterna. I sällskap med Szymborska, Herbert och Milosz har han skapat en enastående poetisk geografi i Polen under efterkrigstiden. Kanske är det den politiska randtillvaron som har gjort att den polska poesin blivit så anmärkningsvärt bra, kanske är det helt enkelt så att de stora poeterna har korsbefruktat varandras arbeten och stärkt dem. På flera sätt är det orättvist att gå utanför poeterna själva och söka deras framgång, men faktum är att de alla är lätta att läsa samtidigt som de lever på det underförstådda, på något som bara anas, ett förtryck eller ett förhållningssätt till verkligheten som är snarlikt det apolitiska. Och faktum är att de alla närmar sig det politiska utan att kunna sägas aktivt delta eller föra någon agenda.

 

Irena Grönberg och Björn Håkansson har gjort ett fint översättarjobb med Rósewicz recycling, ett omdöme jag helt grundar på den svenska versionen. Boken omfattar den polska poetens dikter efter 1996. Språket är enkelt, talande och njutbart samtidigt som innehållet tillåts stiga fram. Rósewicz har starka åsikter – om än inte politiska så allmänmänskliga. I titeldikten ”recycling” kommer vi till Auschwitz där guldplomber tas bort från fångarnas tänder eller samlas ihop från deras ögodelar, guld som småningom hamnar i Sverige:

 

I Riksbankens kassavalv i Stockholm

finns fortfarande

omkring sju ton guld

som Nazityskland en gång stulit

Sverige fick guldet av Tredje riket

som betalning för leveranser av järnmalm

kullager

och andra strategiska material

men Förintelsen har ju aldrig hänt

Riksbankens talesmän förklarar

att ”det smutsiga guldet”

inte finns kvar i Sverige

1946 återsändes 7 ton

guld till Belgien

och 6 ton till Holland 1954

under andra världskriget var Sverige

neutralt

 

På det här sättet pekar Rósewicz ut samband och rörelser över Europa, han får läsaren att tänka, att se sin skuld i skeenden som annars tycks perifera och ganska oväsentliga. Givetvis krävs ett avancerat sinne för de här laborationerna och ibland blir texten direkt hisnande, inte till följd av språkliga krumsprång, för utöver sjok på tyska som inte är översatta, är texten snarast apoetisk på samma sätt som Rósewicz är apolitisk. Orsaken till att den prosaiska texten inte står i prosans form är för att den uppstyckad förmår överraska och får flera möjligheter att rytmiskt understryka partier. På det sättet är formen lika genial som poeten är skarpsinnig.

 

Flera borde läsa denne Tadeusz Rósewicz och det finns poänger med att börja med recycling. Mitt tänkande är till en början som Mylla Eks trådklump på framsidan. Det är både skönt och underhållande, upplyftande och inspirerande att få nystanet upprett åt sig. Tillvaron tycks med ens lite klarare efter att ha läst Tadeusz Rósewicz poesi.

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

 

Claes Anderssons Hjärtats rum & Jag älskar dig med mina höstliga dimmor

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER