Tua Forsström: En kväll i oktober rodde jag ut på sjön

TEXTARKIV

TUA FORSSTRÖM - EN KVÄLL I OKTOBER RODDE JAG UT PÅ SJÖN

Schildts & Söderströms, 44 sidor

Få svenskspråkliga poeter är så meriterade som Tua Forsström. Om man studerar listan över hennes priser överblickar man hela den åtråvärda faunan av parnassutmärkelser: De Nios Stora Pris, Edith Södergrans pris, Sveriges Radios Lyrikpris, Gerard Bonniers lyrikpris, Nordiska rådets litteraturpris och Bellmanpriset, för att nämna några. Vad som saknas är ett nobelpris. Liksom Tomas Tranströmer har Tua Forsström en sparsmakad utgivning där det publicerade uteslutande har varit av hög kvalitet. En kväll i oktober rodde jag ut på sjön är liksom tidigare verk ytterst begränsad i omfång, endast 44 sidor, men dessa blad rymmer desto mera. Boken är poetens elfte diktsamling, den tionde hette Sånger och kom ut 2006.

 

Mycket finns att känna igen från Tua Forsströms tidigare produktion i det föreliggande alstret, inte minst vad gäller poetens röst. I Sånger var den på väg bort, bokens minimalistiska form kvävde, men i det nya verket är rösten tillbaka, stark och säregen. Inbyggt i texten finns också en för Forsström signifikativ mystisk nivå:

 

Jag kom till ett ställe där jag skulle stanna

 

i fyra nätter men jag stannade fyra år

Nån sade: Ni har vållat kommunen betydande utgifter

 

Jag sade: det här är min situation

En liten modig katt kom till min undsättning

 

Det var som en dröm men jag drömde inte

 

Balansen mellan verklighetens konkretion och det mystiskt besjälade i naturen påminner om Eva-Stina Byggmästars diktning. Här finns samma känsla för rytmik, hur ord smakar i gommen och det naivistiskt sällsamma. Men Tua Forsström har ett starkare grepp om tillvarons konkreta företeelser.

 

Det är redan oktober och blåser hårt

Jag måste köra hem ved

Jag måste vrida om nyckeln i låset.

 

Hon är också mer strukturerad i sina associationer än kollegan. Hos Forsström finns en grundstomme varur associationerna springer, en struktur som fungerar på samma sätt som den mänskliga hjärnan. Jaget är i nuet men associerar fram och tillbaka i tiden. I En kväll i oktober rodde jag ut på sjön låses associationerna vid ett tema: Saknad.

 

Trots att det dyker upp oväntade krumelurer, ofta djur, till jagets hjälp och trots att jag ofta ler åt textens mjukt absurda humor är det i grunden en djupt sorgsen text. En central scen återkommer och varieras gång på gång. Jaget ror ut på sjön i sin glasfiberbåt för att dränka ”de där fiskarna, du vet, / som jag av girighet hade tiggt åt mig på torget”, vilka senare visar sig vara fiskrens till komposten. Från sin båt på sjön ser ”hon huset uppe i skogen” som hon inte har tillträde till längre, båten driver ”utåt mot holmarna” och ”Det mörknade och jag var inte fäst vid något”.

 

Saknaden är mycket stark. Ofta menar jaget att hon inte ska gråta, att gråten inte förändrar något, trots att hon plågas av att ha blivit lämnad. ”Det händer att jag tror mig skymta en älskad gestalt på busshållplatsen, / som en rörelse bara”. Någon har dött. Snö och regn blåser mot ansiktet i scen efter scen. Den saknade förblir borta, men samtidigt, som följd av sorgen, den tillsammans med jaget mest närvarande i texten.

 

Även om En kväll i oktober rodde jag ut på sjöns fysiska omfång endast mäter 44 sidor är dessa blads innehåll expanderande. Den starkt präglade rösten och balansen mellan transcendens och konkret verklighet, den associativa strukturen och Forsströms makalösa rytmisk förmåga gör att boken utgör en stor poetisk upplevelse och har en mängd inlevelsemöjligheter.

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

 

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER