Ulf Hässelbäck: Varg

TEXTARKIV

ULF HÄSSELBÄCK - VARG: SAVAGE STREET POETRY

Tolvnitton Förlag, 2013, 99 sidor

 

Anna Maris Skiftningar: Fri haiku

Ulf Hässelbäcks diktsamling ger ofta en känsla av grymhet och brutalitet. Det är åtta gästpoeter som deltar med varsina dikter, det är dikter som påminner om Ulf Hässelbäcks. Tolvnitton förlag står för utgivningen.

Det är dikter som är lättlästa och enkla att förstå. Med grymheten följer en dramatik som det ibland kan bli för mycket av. Man undrar var inspirationen till all grymhet kommer ifrån. Det vore till en fördel att minska på grymheten i dikterna och låta något mänskligare och lättsammare komma fram.

I Ulf Hässelbäcks dikt ”Spegel spegel på väggen där” får man intrycket av att han vill bli sedd som grym:

 

Kalla mig gärna blodtörstig

om du vill

Kalla mig gärna hämndlysten

om du vil

Kalla mig mordisk, rå, farlig, våldsam

om du vill

Skillnaden mellan mig och Ricky Rodriguez

eller för att vara noga;

skillnaden mellan mina handlingar och hans är

motivationsnivån

och, kanske färre ärr i empati

jag har tänkt onda tankar

varit nära handlingar jag

säkert skulle ångra

 

Det finns en säkerhet i hans text där grymheten kommer fram det ger intryck av att han tror sig klara av det mesta. Någon avspändhet förekommer sällan utan den grymma aktiviteten är hög.

Diktsamlingen börjar med dikten ”Överlevare”. Vad de överlevt framkommer aldrig men de har ärrade och slitna kroppar som är sorgsna och det finns ett hat in i märgen. Man får en känsla av att de söker något:

 

alla älskade överlevare

ärrade, slitna, in till benen sorgsna

hatet insjunket i märgen

lärt sig lögn lärt sig smida masker

smida masker och sy maskeradkläder

händer som söker

trevar

letar

 

Det är inga lättsamma texter, där finns grymheter som upprepas det känns som den är självklar men aldrig något som man själv önskar uppleva fysiskt. Ulf Hässelbäcks texter är öppna och lättförståeliga där finns aldrig någon tvekan. Det är en grymhet i hans dikter som man fastnar i men knappast något som man lockas till att läsas om.

Rolf Zandén

rolf@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER