W. B. Yeats: Tornet

TEXTARKIV

WILLIAM BUTLER YEATS - TORNET

Brombergs, 98 sidor

Det är lite svårt att förstå varför både ellerströms och Brombergs förlag ger ut böcker av nobelpristagaren William butler Yeats samma år. Ytterst få företeelser i biografin stämmer med något jubileum. Yeats födde 1865 i Dublin, han dog 1939 i Alpes-Martimes i Frankrike. Tornet kom ut 1928, nobelpriset 1923. Således är han en av få nobelpristagare som presterat även efter att ha blivit tilldelad priset. Men i det ligger ju ingen ledtråd till uppmärksamheten. Sedan slår det mig: Förra året gjorde The Waterboys sitt studioalbum An appointment with Mr Yeats där poetens texter musiksats. Över huvud taget finns en hel del referenser till Yeats i populärkulturen, något som efter läsningen av Tornet inte alls förvånar.

Utgåvans översättningar är vad jag kan bedöma väl utförda av Thomas Sjösvärd. Att översätta Yeats är svårt på grund av de många associationerna till annan litteratur, rytmiken och halvrimmen. I svenska måste översättaren således bortse från några dimensioner av dikterna. Längst bak finns en mängd förklaringar till diktbokens referenser, där bland annat hänvisningar till levande människor i Yeats omgivning och till andra verk förklaras.

 

Inledningsdikten ”Till Bysans” är ett mästerverk och sätter genast läsaren i stämning:

 

Inget land för gamla män. De unga –

se dem i varandras famn och hör

fåglar i träden, döende släkten, sjunga,

se laxforsar, se makrillfyllda hav –

fisk, kött, fågel prisar sommaren lång

vad än det är som avlas, föds och dör.

 

Här finns bokens hela motivflora i några rader. Därefter varieras dessa motiv och teman genom de andra texterna. Centralt får döendet och ålderdomen sägas vara. Också Horace Engdahl fastnar för den åldrade Yeats dödsnära uttryck i sin inledande kortessä. Samtidigt har Yeats i sina tidigare verk varit de levnadsgladas poet och kanske är det därför hans uttryck strax innan döden blir så slående exakta. Det anstår dock inte en poet som Yeats att blir sentimental, eller än värre patetisk. Här är uttrycket chosefritt.

 

Vi borde döljas för deras blick,

vi lovade mer än vi gav,

vi borde, med kroppar som liknar törnet

nordan bryter av,

besinna att ingen som lever vet,

begrunda Hektors grav.

 

Så skriver Yeats i ”En man som ung och som gammal”, den fjärde delen som heter ”Hans minne”. Det signifikativa i dikterna är också en omfattande lärdom och den rika floran av allusioner till tidigare kultur och inte minst mot det egna landets mytologiska inslag. Yeats återuppväcker med sin diktning en slumrande irländsk mytflora och har även i Tornet en esoterisk inriktning på dikterna.

 

Tornet ska läsas långsamt, varje dikt behöver några omläsningar. Den kräver en hög bildningsgrad och helst kunskaper i irländsk mytologi. Men även utan djupnivåerna är dikterna om ålderdom och död fascinerande. Yeats lever inte bara genom sin kontext utan framför allt genom sin oerhörda förmåga att anlägga poetiska, och ofta samtidigt, tragiska och humoristiska nivåer i sina texter.

 

En sjöjungfru fann en simmande pojke,

tog honom, ty hon led

av kärlek, tryckte sin kropp emot hans,

skrattade och dök ned –

hon glömde i grym lycka att

älskande drunknar de med.

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER