Yves Bonnefoy: Språket, stenarna

TEXTARKIV

YVES BONNEFOY - SPRÅKET, STENARNA

ellerströms, 108 sidor

Vi får möta ett stort namn inom fransk poesi med ett tjugotal samlingar bakom sig, detta är ett urval av de fem senaste. Han skriver i en surrealistisk tradition och målar övertygande både drömscener och landskap i naturmystik. Men det är lätt att ta till sig hans bilder av vardagliga ting och företeelser. Yves Bonnefoy är herre över sina litterära verktyg och har en förfinad teknik med god finkontroll liksom sparvhöken, som bär en död orm i näbben;

 

men utan att att släppa sitt byte och orörlig

i morgonljuset

bildade den tillsammans med bytet själva tecknet

för begynnelse, mittpunkt och slut.

 

Det är ofta reflektioner om tid och existens och Yves Bonnefoy älskar att bygga bilder med samma klossar som brunn, moln, gräs, träd och stenar. Framför allt ordet sten återkommer. På franska har ordet sten, både en större kraft och en vidare skönhet, pierre.

 

Allt var torftigt, naket föränderligt.

Våra möbler var enkla som stenar.

Vi hade önskat att sprickan i muren

vore det ax ur vilket världar svärmar.

 

Vi får komma nära en poesi med små rörelser, omärkbara förflyttningar och en förundran över enkla och nära upptäckter, en poesi med stillhet, lugn och eftertänksamhet. Vid något enstaka tillfälle blir Yves Bonnefoy aningen svulstig och tillgjord i sitt bildspråk; men hans stenar skulle aldrig tala som hos modernisten Elmer Diktonius.

 

Särskilt glad blir jag när han fångar Ales stenar i dikten Den långa ankarkättingen;

 

Det sägs

att farkoster visar sig på himlen

och från några

kan den långa ankarkättingen sjunka

ner mot denna jord.

På våra ängar bland våra träd söker ankaret

en plats som fäste

men rycks snart loss av ett begär däruppifrån,

skeppet från annorstädes vill inte veta av något här,

det har sin horisont i en annan dröm.

 

Bo Bjelvehammar

bo@popularpoesi.se

 

 

 

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER