Harry Martinson: En ödelandspoet.

TEXTARKIV

HARRY MARTINSON - EN ÖDELANDSPOET

 

Med tanke på Hampus Östh Gustafssons essä i anslutning till ödelandsmetaforen i Populär Poesi nr 17 och Eliots Det öde landet från 1922 (efter första världskrigets slut) kan det vara intressant att erinra om Harry Martinsons dikt ”Hades och Euklides” (Passad, 1945), också den en dikt i krigets skugga, 11 år före Aniara, en dikt i ett ödeland. Gustafsson citerar Göran Hägg som sammanfattar Eliots dikt som "spillrorna av den europeiska kulturen efter världskrigets Ragnarök, livet utan Gud och fasta värden [...] till ackompanjemang av pessimistiska tonfall från Wagner och Buddha." Martinson, den prövade didaktikern, (även han under inflytande av Buddha), ser ljusare på framtiden. Det finns fortfarande en möjlighet för människan om hon strävar efter ”en god viljas frodiga rike för alla.”. Här några utdrag ur Hades och Euklides:

 

När Euklides skulle uppmäta Hades

fann han att det saknade djup och höjd.

 

Utmed linjer som bröts

men återkom som linjer

gick linjeflock efter linjeflock av demoner i bredd, i följd och parallellt genom Hades.

 

På utjämnade gravfält…krälade ormar – själva bara grövre linjer skyndade, krälade, stungo

längs löpande linjer.

 

Låga låg helvetets ugnar

på den flacka slätten.

Där brändes i tegelrummen

den flacka ondskans offer

utan trösten från en höjd

utan stöd från djupen.

 

Och Euklides, måttens konung, grät.

Han ropade: Vem uppstiger? Vem nedstiger? Vem uppstiger med den goda viljan ?

Vem nedstiger på djup

med sanningens sökande öga och hjärta.

 

Han lyssnade med örat mot jorden.

Han lyssnade tusen år.

 

Och han hörde av god vilja en våg

genom alla

och genom alla folken.

 

Han hörde en hög och djup ström

en jämn och hög passad.

Den kom för att vädra,

den kom för att väcka

…till en god viljas frodiga rike för alla.

Göran Strömqvist

red@popularpoesi.se

 

 

 

Harry Martinson 1932

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER