Dikten är blodet som måste ut ur det igentäppta såret: Intervju med den Iranska poeten Anna Lamsoo

TEXTARKIV

"DIKTEN ÄR BLODET SOM MÅSTE UT UR DET IGENTÄPPTA SÅRET"

INTERVJU MED DEN IRANSKA POETEN ANNA LAMSOO

 

Anna Lamsoo är en av sex Iranska poeter som deltagit i Göteborgs poesifestival. I samband med besöket kommer också översättningar av iraniernas dikter att ges ut. Populär Poesi fick tillfälle att intervjua henne om översättningarna, censur och kvinnlighet. Dessutom publicerar vi en av de dikter som censurerats i hemlandet: "Åh, mitt lilla Mazandaran".

 

Hur arbetade ni med diktöversättningarna?

 

Vi arbetade i par tillsammans med de svenska poeterna under deras besök i Teheran i våras, och jag hade förmånen att arbeta tillsammans med den enda persiskspråkiga av dem. De svårigheter vi stötte på rörde framförallt idiomatiska uttryck, som min översättare Athena Farrokhzad inte alltid kände till eftersom hon inte är uppväxt i Iran. Poeter har en särskild sorts intimitet med sitt modersmål och sin miljö, och i min poesi finns en stark lokal förankring som ibland är svåröversatt.

 

I den här typen av samarbete blir man ofta varse sina egna referenser av det skälet, hemtama referenser som man inte alltid är medveten om i skrivögonblicket, men genom översättaren får tillgång till att läsa med nya ögon.

 

Jag har tidigare arbetat med turkiska poeter på ett liknande vis, i samma sorts översättarworkshops.

 

Fördelen med att bli översatt är ju generellt att nå ut med sin poesi utanför det egna språkområdets gränser. Men i det här projektet har jag också uppskattat den kvinnliga gemenskapen, att genom samarbetet med kvinnliga svenska poeter få syn på kvinnors och kvinnliga författares kamp i andra delar av världen och jämföra med min egen.

 

Vad vi står inför som kvinnor i båda våra respektive länder är olika typer av mer eller mindre brutala restriktioner i förhållande till vårt skrivande som vi måste leva och överleva i. Man brukar säga i Iran: ”Hur långt du än tror dig nå intellektuellt så måste du i slutänden alltid tillbaka till att torka dina söners rumpor”.

 

 

Finns svårigheter i att bli översatt till ett språk som du inte talar?

 

När det kommer till svårighetsgrad i den här typen av samarbete tror jag att det är svårare för översättaren än för mig. Om min dikt refererar till nostalgin i en viss bild eller metafor till exempel, om jag skriver ”jag förlorade min näsduk under chiliträdet” – då vet varenda iranier att jag talar om barndomen och längtan efter det förlorade. Översättaren måste återskapa samma känsla i målspråket, ibland kanske med en helt annan bild, men för att väcka samma känslor.

 

 

Vet du något om svensk poesi – hur tänker du att den skiljer sig från Iransk poesi?

 

Svensk poesi vet jag mycket lite om – det enda jag har hört var de uppläsningar i Teheran då de svenska poeterna framförde sina dikter i persisk översättning. Av det lilla utsnittet ser jag att de poetiska strategierna både mellan er sinsemellan och vår persiska poesi kan vara lika stora som små. Jag blev fascinerad av de olika utmaningar och språkliga världar som där syntes, hur många olika teman och stilar de svenska dikterna hade.

 

Vilka är din poesis huvudsakliga ämnen?

 

Jag själv skriver på charpare, ett fyrradigt persiskt bundet versmått. Det är en gammal traditionell form som jag fyller med samtida erfarenheter och språk. Jag har skrivit i 16 år och prövat många olika formuttryck och stilar. I Mazandaran där jag kommer ifrån finns en stark musikalisk tradition som jag tror har påverkat mig – jag har också skrivit många sångtexter. Länge har jag känt mig fri och inspirerad av att skriva charpare. Men jag märker att jag mer och mer börjar övergå till sepid, som är en obunden diktform – kanske är det min poesis hem, där den kan nå sin vackraste form.

 

Jag skriver alltid då avgörande händelser har utspelat sig i mitt liv, jag skriver inte varje dag. Mina dikter handlar ofta om nostalgin, kärleken, förlusten, det kvinnliga livets fångenskap. Ofta uppträder min döda mor i mina dikter.

 

Min far var kristen och min mor från en högaktad muslimsk familj med många martyrer – vilket är en merit i det iranska samhället. Deras äktenskap var konfliktfyllt och de skilde sig när jag var tonåring.

 

Jag var mycket nära min mor men hon lät mig gå min egen väg – när hon senare fick cancer tog det lång tid innan hon berättade för oss att hon var sjuk, och jag har i efterhand förstått att hon lät mig vara så självständig för att jag inte skulle bli för fäst vid henne, så att förlusten vid hennes död inte skulle bli så stor.

 

Men hon hade fel, min mors död är en ständig referens för mig och i min poesi. Sorgen efter henne får mig hela tiden att skriva nya dikter. Under 7 år vårdades hon på sjukhus för cancern, jag såg henne dö framför mina egna ögon på grund av misskötsel. Jag skrev min första dikt då jag förlorade min första kärlek, men det var min mors död som gjorde mig till poet.

 

Diktens värld är fiktiv och samtidigt handlar den om mitt liv. Jag adresserar ofta fiktiva gestalter – ibland skriver jag dikter till mitt barn, fast jag inte har något. Jag kan identifiera mig med många gestalter i dikten, och läsaren förhoppningsvis i sin tur med min dikt. Poesins smärta är gemensam, den talar över gränser.

 

 

Hur skulle du beskriva poesiscenen i Iran?

 

Jag svarar med en rad från Nazim Hikmets poesi: ”Jag önskar att jag kunde ta av mitt huvud, lägga det i en låda och låsa den med nyckel”…

 

Poesiscenen i Iran är en sorglig historia, på grund av hur den behandlas av regimen.

 

Men när jag tänker på kvinnor som är poeter tänker jag att vi har poesin med oss från början – i vår mors vaggsång, och senare, om vi blir mödrar, i vaggsångerna vi sjunger för våra barn. Poesin kommer ur denna intima och djupa sfär, och alla kvinnor är poeter – till och med analfabeterna. Persiskan själv är mycket musikalisk, och därför poetisk.

 

 

Vad händer med poesin när yttrandefriheten begränsas? Finns material i den svenska utgåvan som inte har kunnat publiceras i Iran?

 

En känd sångare, en bekant till mig, lever som vi andra: han dricker alkohol, han har kärlekar. Men när han skriver sina sånger gör han om den köttsliga, verkliga kärleken till en heltigenom andlig kärlek för att inte stöta sig med makten. Det är en form av självcensur som jag själv inte kan underkasta mig. jag gör inte våld på mig själv på det sättet – hellre låter jag bli att publicera de dikterna alls, men jag vägrar att censurera mig medan jag skriver, jag vill inte skada mig själv.

 

Tre av mina viktigaste dikter har till exempel inte publicerats. Dikten ”Åh, mitt lilla Mazandaran” blev helt censurerad, den ansågs skamlig och problematisk. Den beskriver bara några ögonblick av mitt liv, mina känslor, min sorg, men censurmyndigheten uppfattade den som för frispråkig.

 

I boken där den finns lät jag sidorna vara blanka där dikten skulle ha varit, och de platser där enskilda ord censurerats bort lät jag stå tomma för att genom tomrummet visa upp hur vi poeter beskärs. Många av oss gör på det här sättet med våra böcker, sedan skriver vi in orden igen för hand efter det att boken kommit från tryck.

 

 

Tycker du att poesi har en viktig roll i samhället i Iran?

 

Det är klart att vi är friare att tala här, och friare att läsa upp våra dikter. Jag känner ofta en plikt att skriva saker som är provocerande, här som där.

 

Poesin har en stark plats och en viktig roll i Iran, därför är den hotfull för maktens försvarare. Men ju mer de beskär och kontrollerar oss desto mer högljudd och gränslös kommer poesin att bli.

 

Vi har inte kunnat tala och skriva fritt på 30 år men sångerna och dikterna fortsätter att bryta ut ur det sedan länge igentäppta såret – de är blodet som måste ut för att infektionen inte ska sprida sig.

 

Läs den censurerade dikten: "Åh, mitt lilla Mazandaran".

 

Tolk: Hanna Nordenhök och Aida Manouchehrpour

Intervju: Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

 

Anna Lamsoo. Foto: Sofia Stenström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vad vi står inför som kvinnor i båda våra respektive länder är olika typer av mer eller mindre brutala restriktioner i förhållande till vårt skrivande som vi måste leva och överleva i."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag skrev min första dikt då jag förlorade min första kärlek, men det var min mors död som gjorde mig till poet.

 

 

 

 

 

 

 

 

I boken där den [censurerade dikten] finns lät jag sidorna vara blanka där dikten skulle ha varit, och de platser där enskilda ord censurerats bort lät jag stå tomma för att genom tomrummet visa upp hur vi poeter beskärs.

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER