Kreativitet som tacksamhet över livet: Intervju med Daniel Svensson

TEXTARKIV

KREATIVITET SOM TACKSAMHET ÖVER LIVET

OM SKRIVANDE MED POETEN DANIEL SVENSSON

Daniel Svensson debuterade 2010 med I väntan på nästa promenör. I boken bröt poeten mot den rådande diktarkulturen i Sverige genom att vara språkligt enkel. Det betydde inte att han var simpel. Bakom den enkla tydningen av texten fanns en avancerad tankeapparat. Populär Poesi har mejlintervjuat poeten för att undersöka hans förhållande till kreativitet.

 

Hur fungerar kreativitet för dig i vardagen?

Jag har aldrig kunnat sätta mig ner och skriva på kommando, det måste ske när skrivlusten infinner sig. Under en dag med möten, mejlkollande och telefonsamtal blir det sällan något skrivet. Kreativiteten kommer för mig naturligt när jag gör det jag verkligen vill. Det är en tacksamhet över livet och en oro över dess sårbarhet, som kan dyka upp under en skidtur i tysta spår eller i ett samtal med litteraturvänner på en uppläsning. När kreativiteten kommer är det nödvändigt och underbart att skriva.

 

Vad är kreativitet för dig?

Det är att skapa något för att man vill, inte av yttre tvång. Det är att lägga ner sin själ i något utan att förvänta sig ekonomisk kompensation. Därför tycker jag att ordet kreativitet devalveras när det används i jobbannonser och dylikt. Att vara kreativ och inspirerad handlar inte om att vara stresstålig och effektiv, snarare ömtålig och ineffektiv. Det finns en andlig aspekt av detta, som är tydlig hos poeter som Tomas Tranströmer och Dan Andersson. Själva orden inspiration och kreativitet vittnar om anknytningen till andning, ande och skapande. På så sätt är kreativitet att låta själen andas.

 

Hur kan man göra sig själv kreativ?

Egentligen tror jag inte att man behöver göra sig själv kreativ. Människan har en kreativ sida, så det handlar nog mer om att låta bli att begränsa sin egen kreativitet, att inte boka upp varenda minut av tillvaron med jobb och måsten. För mig är det ofta så att kreativiteten kommer av spontanitet och frihetskänsla. Om man känner att kreativiteten saknas, är mitt råd att gå ut i skogen. Naturens kreativitet smittar av sig! Samma sak gäller när man tar del av andras kreativitet, genom läsning, konstutställningar eller liknande.

 

Vilka kreativa sätt att få ut sin poesi finns?

Det finns säkert många bra sätt som jag inte har prövat. Men jag försöker vara aktiv och personligen kontakta olika scener där poesi brukar förekomma, och även en del scener där poesin lyser med sin frånvaro. Det finns mängder med sammanhang där poesin behövs, men glöms bort. Det är kanske inte så konstigt att en programansvarig på något bibliotek inte i första hand tänker på en ung (nåja) poet när programmet ska läggas och därför måste man själv vara aktiv och visa intresse. Jag försöker även hitta samarbeten med andra konstformer för att nå ut. Till exempel finns mina dikter just nu med i en utställning på Råda Säteri i Mölnlycke tillsammans med keramisk konst av Roudabeh Taheri. Ett antal av dikterna är nyskrivna, efter tolkningar av hennes keramik. I andra sammanhang har jag samarbetat med olika musiker vid uppläsningar och liknande.

 

Hur använder man kreativitet som poet?

Det är säkert olika från person till person, men för mig handlar det om att tillåta sig att vara öppen för andra aspekter av tillvaron än de som anses ”nyttiga” i ordets snävaste och mest ekonomiserade form. Skrivande som strukturerat arbete är visserligen roligare än många andra jobb, men när jag skriver en dikt är det aldrig strukturerat, utan snarare resultatet av starka upplevelser och känslor och en oemotståndlig vilja att bearbeta dessa i textform.

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

Daniel Svensson. Foto: Florence Oppenheim

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER