Krigstribunalen

TEXTARKIV

KRIGSTRIBUNALEN

Berätta vad vilka Krigstribunalen består av och vad ni ägnar er åt.

 

Vi är My Vingren, Henrik Karlsson, Love Sydstrand och Niklas Mesaros. Fyra spoken word-poeter som under de senaste fyra åren har uppträtt separat på olika scener runt om i Sverige – allt från Dramaten till Bokmässan via mindre etablerade poesiscener såsom Peace and Love och Arvikafestivalen. Genom turnerandet har vi blivit uppmärksamma på de normativa maktstrukturer som genomsyrar arrangörsvärlden. Strukturer som vi tycker hämmar scenpoesins potential.

 

Krigstribunalen vill fungera som en (själv)kritik av det etablerade vita/manliga/oanpassade/straighta/medelklassiga poesisverige.

Vi vill öppna upp poesisverige för nya röster och nya öron/nya rum.

Vi vill utforska gränslandet mellan teater, performance och poesi, mellan kroppar, röster och språk och framförallt använda scenutrymmet som en feministisk plattform.

 

 

Vad består skillnaden mellan skriven och talad poesi i?

 

För oss är skillnaden möjligheten att utforska poesins fysiska kvaliteter och poetens kroppsliga identitet. Scenpoesin har en unik position som täcker upp avståndet mellan dikt och läsare i skriven poesi. I talad poesi agerar poeten inte bara som ett namn eller avsändare, utan som en person publiken tvingas att förhålla sig till. Hen finns där på scen, i röst, i kropp och inte nödvändigtvis sin egen. På scen har poeten valfriheten att kunna röra sig in och ut genom olika karaktärer mycket mer direkt. En oenig dialog mellan två personer kan plötsligt upplösas i en ensam självreflektion.

 

 

Vilka utgångspunkter har ni i ert skrivande?

 

Utgångspunkten för Krigstribunalen är de feministiska värderingar vi delar. Vi har alla fyra unika röstlägen som kompletterar varandra. Henrik har en tydlig litterär ton, My en vass känsla för ironi, Niklas beskriver ofta känslomässiga blåmärken och Love har ett unikt sinne för svärta. Vårt skrivande är ett högst personligt uttryck samtidigt som det är en politisk positionering, en poetisk aktivism.

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

 

Niklas Mesaros. Foto: www.krigstribunalen.se

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER