Peter Björkman möter Les Murray

TEXTARKIV

ETT POTATISFÄLT I POLEN

LES MURRAY PÅ TURNÉ ÅR 2007

 

Les Murray har kallats Australiens nationalskald och finns alltid på listan över Nobelpriskandidater. Vissa kallar honom också konservativ lantis.

 

Det är maj 2007 och Murray är på turné. Efter ett tiotal läsningar i Tyskland har han nu kommit till Sverige. Det vet jag ingenting om. Men min fru Maria vet. Hon har tagit mig med på en resa ut i det blå, en helg där jag bara har att följa med. Jag vet inte vart vi skall eller vad vi skall göra. Vi åker söderut, från hemmet i östgötska Boxholm, med frun vid ratten. Plötsligt ber Maria mig att öppna handskfacket och läsa en bunt papper inför en Horisontintervju hon låtit arrangerat och som vi skall göra på kvällen.

 

Jag blir mycket överraskad. Pappren i handskfacket innehåller information om Les Murray och hans liv, som Maria kopierat upp till mig som underlag. Intervjun skall ske efter den australiensiske poetens läsning på poesiklubben nummer ett i Malmö, Inkonst!

 

Vi kommer dit, möts av Les Murrays översättare Jonas Ellerström och ett par av Lyrikvännens redaktörer. Arrangörerna från föreingen Stanza är också där. De berättar att vi får intervjua Les innan hans uppläsning (som blir fullsatt och bejublad). Les Murray kommer fram till oss i sällskap med sin kvinnliga manager/reseledare som talar om för Les hur länge vi kan samtala (cirka en timme). Det är oerhört viktigt för Les Murray att schemat är ordentligt fastlagt och han behöver ett väl inrutat schema. Hans manager/reseledare berättar också noggrant för honom vad som är att vänta efter intervjun - med tider för uppläsning och mat. Murray har Aspergers syndrom och som för många med diagnosen är det också för Murray absolut nödvändigt med ett välordnat schema för att han skall kunna fungera optimalt.

 

Vi får vår intervju som senare publiceras i Horisont ihop med en nyskriven dikt som Les senare skickar via snigelpost från Australien. Här följer intervjun:

 

– Det är nödvändigt med ett par månaders turnéer om året eftersom bokförsäljningen inte räcker att försörja sig på, säger Murray när han slår sig ner i på en stol på Inkonsts lokaler på Bergsgatan 29 i Malmö där han senare under kvällen skall ha uppläsning.

 

Les Murray har en grön ”lantmännenkeps” på sin kala kalufs. Jo, Les Murray lämnade på 80-talet Sydney där han pluggat och haft ett yrkesliv för sin barndoms farm i New South Wales. Och han har i sin poesi alltid stått på landsbygdens sida, en australiensisk landsbygd som i Murrays fall var fattig och ”underpriviligierad”.

 

Murray skriver om motsättningen mellan stad och land, om Sydney kontra landsbygden i New South Wales. Motsättningen centrum och periferi i det brittiska samväldet (dit Australien hör) är också en del av Murrays historia:

 

– När jag växte upp var det den brittiska poeter som Gerard Manley Hopkins som stod på schemat och det australiensiska var undervärderat. Mina egna litterära förebilder var dock ”inhemska” diktare. Författare som Kenneth Slissoa, David Campbell och Judith Wright. De skrev om sånt jag var bekant med. Bra saker.

 

När det gäller poesi är Murray noga med att drömmar och känslor skall finnas med och han får den att gå hand i hand med sitt religiösa engagemang. [Murray är katolik]

 

– Poesi och religion upprätthåller balansen. Håller dig vid liv. Poesi kan jämföras med religion. Här får hela människan plats, med sina drömmar och känslor. Filosofin undviker drömmen och det kroppsliga, vetenskapen är opersonlig, passiv och inhuman.

 

Vi kommer så in på den undersökande och experimentella form av poesi som brukar benämnas ”language poetry” eller språkmaterialism och som idag är mycket i ropet. Murray säger korthugget:

 

– Language poetry is when you have nothing to say.

 

Om bra poesi säger Murray:

 

– Den ger värdighet till individen.

 

Jag frågar vilket yrke som kommer närmast den poetroll han nu har. Efter en del funderande kommer det jordnära svaret. Ett vardagsyrke i närkontakt med allmänheten.

 

– Skolbusschaufför.

 

Murray är litterär redaktör för tidskriften Qvadrant som är en politisk tidskrift åt det konservativa hållet. Här arbetar han för yttrandefrihet och det fria ordet. Det var en antikommunistisk tidskrift. Numera är det en tidskrift för bra texter helt enkelt, om allt ifrån politik till poesi. En yttrandefrihetens röst i ett samhälle där många goda författare tystats. En av de goda författare Murray publicerar nekas publicering överallt utom i Qvadrant för att han försökt skjuta ledaren för Labour. Detta trots att han nu avtjänat sitt straff och är fri från den psykiska sjukdom som ledde till brottet.

 

– I Qvadrant får alla plats så länge de skriver bra, säger Murray med emfas.

 

Innan vi skiljs åt berättar han en historia han hört som bygger på Harry Martinsons Aniara, en av två svenska poeter Murray läst ordentligt (den andre är Tranströmer).

 

– Det var ett rymdskepp som färdades genom den tomma rymden. Farkosten hade ingen styrkraft och fortsatte av egen kraft planlöst genom ett mörkt universum. Ombord fanns en god ateist, Lech Walesa och påven. Ateisten var misströstande (som Martinson). Påven var mer förtröstansfull. Och en dag upptäckte Lech Walesa ett rep som satt fast i rymdskeppet. De började gemensamt dra i repet. Repet visade sig vara långt. När de hade dragit in hela repet i rymdskeppet befann de sig i ett potatisfält i Polen!

 

En konkret och begriplig historia med drömmen och det irrationella levande och med ett lantligt slut. En historia vars andemening också i mångt och mycket kännetecknar Murrays poesi.

 

På kvällen var det dags för Les Murray att läsa. Han slutade sin ordinarie läsning med Dikt och religion:

 

”Religioner är dikter. De samordnar vårt dagsljusjag och vårt drömjag, vårakänslor, instinkter, andetag och medfödda gestertill ett enda helt tänkande: poesin. Ingenting är sagt förrän det har drömts i ord och ingenting är sant som enbart klätts i ord. Jämfört med en ordnad religion är en dikt att likna vid en soldats enda korta bröllopsnatt att dö och leva igenom. Men det är en liten religion.”

 

Peter Björkman

peterb@popularpoesi.se

 

Läs den år 2007 nya dikt Murray skickade till Peter Björkman

 

 

På svenska finns

Tillflykt till ödemarken, W&W 2000

Dikter från den efterblivna landsbygden, Brombergs 2005

Nonchalans, sjabb och dödliga fräknar (essäer), Brobergs 2007

Den svarta hunden (essä och dikter), Brombergs 2008

Längre raklång, Brombergs 2011

Allt poesi, där ej annat anges!

Mer om Murray på: www.lesmurray.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Murray. Foto: Peter Björkman

 

Språkmaterialism

Termen ”language poetry” lanserades i början av 70-talet i tidskriften This. Om modern poesi av detta slag skrev litteraturvetaren Roland Barthes: ”Modern poesi förstör språkets spontant funktionella natur och kvar blir orden i sig”. Exempel på språkmaterialistiska experiment är att läsa upp en innehållsförteckning och kalla det dikt, att skriva av det som sägs i ett radioprogram och kalla det dikt. Kända namn i Sverige är bl.a. Ida Börjel, Anna Hallberg och Leif Holmstrand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaruta

Les Murray (f. 1938) anses som Australiens främsta poet och han nämns ofta i Nobelprisdiskussionerna. Han är uppvuxen på landsbygden i New South Wales, dit han på 80-talet återvände efter en längre tid i Sydney. Murray har en högt uppdriven känsla för ordens valörer. Murray är katolik tar ställning för landsbygden, gillar inte 68-vänstern och kallas av somliga för konservativ.

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER