Slamet i Sverige: Vidar Berg

SLAMET I SVERIGE

VIDAR BERG

Berätta vad vilka Poetry Slam Sverige består av och vad ni ägnar er åt.

 

Poetry Slam Sverige är en nybildad riksorganisation som organiserar arrangörer och producenter av poetry slam och estradpoesi. Poetry slam arrangeras i Sverige av många olika organisationer, en del arrangerar enskilda tävlingar eller föreställningar och andra tar ut lag som tävlar i svenska mästerskapen som hålls varje år över kristi himmelsfärdshelgen. Vi försöker hjälpa alla de här organisationerna att samarbeta och utvecklas, vi vill också sprida information om poetry slam och göre fenomenet mer etablerat som kulturform.

 

 

Vad består skillnaden mellan skriven och talad poesi i?

 

Egentligen finns det ingen skillnad förutom den uppenbara, det går att läsa poesi som är skriver för att framföras högt och vice versa. Det som händer när poesi får en röst och en kropp är att den blir levande i rummet. Det går att lika estradpoesi vid en teaterpjäs där den skrivna poesi är manus men framträdandet, skådespelarnas prestationer gör verket levande. Istället för att poesin är en enbart konstnärlig produkt som konsumeras i ensamhet blir den till en kommunikation som tilltalar alla åhörare i rummet direkt.

 

 

Har ni några tips åt poeter som vill ägna sig åt talad poesi?

 

Läs dina texter högt för dig själv, även under processen, när du håller på att skriva. Prova gärna ord, fraser, rim och så vidare i munnen och hör hur det låter. Öva gärna på att läsa dina texter högt inför vänner eller familj innan du ställer dig på en scen och läser. Ofta finns det möjlighet att läsa på öppen scen om det känns läskigt att kasta sig ut i en tävling.

 

Det finns många tips på hur man skall och inte skall skriva poesi men ett problem med nästan alla är att de är beroende av vilken typ av poesi du vill skriva, därför vill jag inte gå in på konkreta skrivtips.

 

Tävlar du i Poetry Slam? Har du lust att berätta om din poesi?

 

Jag tävlar i poetry slam och det har jag gjort sedan 2005. Min poesi närmar sig ofta spoken word, prosa eller dramatik. Jag tycker om att ta fasta på någonting, en formulering, ett fenomen, en relation, och låta det blomma ut till en dikt, ofta med en blandning av självbiografiska inslag och rena påhitt. Ofta skriver jag ganska episkt, berättande, så att lyssnaren också får med sig en historia eller en scen genom dikten.

 

Kan du berätta om de värsta fallgroparna när man läser sina dikter, vad som inte fungerar?

 

Att kunna dikten utantill är ett stort plus, även om man läser från papper. Att staka sig och hålla blicken låst i en text istället för på publiken ger ett dåligt intryck.

 

Effektfulla rörelser, förvrängd röst etc kan ge dikten en extra dimension men bara om publiken fortfarande hör vad du säger. Tala tydligt!

 

Av samma anledning som ovan: Se till att inte sluddra, prata för fort, snubbla på orden etc. Många bra scenpoeter håller ett rasande tempo men de har också en tydlig artikulation och rytm i läsandet.

 

Finns det några poeter som bara fungerar när de själva framför sina dikter, inte när dikterna kommer på pränt och ska läsas tyst? Vice versa?

 

Ja, olika dikter fungerar olika bra i olika forum men jag har svårt för frågan. Jag föredrar näst-an all poesi uppläst, jag mumlar eller läser högt för mig själv även när jag sitter med en bok. Det är kanske bättre att säga att en del poeter är bättre än andra på att framföra sina dikter, blåsa liv i en text.

 

Vilka förebilder har du?

Många och varierade, Kristina Lugn är en stor favorit och Johannes Anyuru, jag gillar Wislawa Szymborska men också Lars Winnerbäck, Henry Bowers och Jenny Wrangborg som skrev "kallskänken". För att nämna några.

 

Peter Nyberg

peter@popularpoesi.se

 

Från Poetry Slam Sverige

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER