Erotikon: Att skriva sig in i sin kropp
Pierre M Vineland och Carolina Sorabowska med sin son Norne i Creatorium. Foto: Peter Nyberg.

SKRIVA SIG IN I SIN KROPP

OM SKRIVARGRUPPEN EROTIKON

 

Av Peter Nyberg

 

Skrivargruppen Erotikon ägnar sig åt att skriva litteratur med erotiska inslag. Den gemensamma metoden innebär att medlemmarna öppnar sig och undersöker sin egen sexualitet.

 

– Text ska kännas i kroppen, det är så vi kom in på sexualitet, säger Carolina Sorabowska.

 

Hon är en av tre kärnmedlemmar i skrivargruppen Erotikon som har sitt centrum i Skaparhuset Creatorium, ett stort, rött trähus mellan Väderstad och Ödeshög. Skrivargruppen startades 2005, då medverkade sju medlemmar som träffades ungefär varannan månad och pratade om sina texter och om människors beteende. De flesta bodde i området medan andra, till exempel Carolina Sorabowska åkte från Uppsala för att vara med på träffarna. Sammankomsterna blev allt viktigare och närheten mellan medlemmarna kulminerade 2009.

 

– Vi delade en vision om hur text skulle skrivas. Även de medlemmar som inte skrev utifrån visionen var med och pratade eftersom samtalen intresserade dem.

 

Visionen

Visionen som Carolina Sorabowska pratar om fungerar som ett manifest och innebär att skönlitteratur ska skrivas på ett konkret sätt, till skillnad från den abstrakta litteratur som i hög grad florerar idag. Texterna ska kännas i kroppen när de blir lästa. Med de utgångspunkterna kom skrivargruppen fram till att det effektivaste var att skriva i jag-form eftersom de upplevde det som att texterna kom närmare läsaren då än när de skrev i tredje person.

 

– Ett av de bästa sätten att få det att kännas i kroppen är skildringar av sexuella möten.

 

Sexualskildringarna skulle vara explicita och hålla en hög skönlitterär kvalité. Allt mer kom gruppen att samtala runt sexualitet och om hur viktig den är för människor samtidigt som den är belagd med olika attityder som står i vägen för de möjligheter ett sexuellt möte kan omfatta.

 

– Skyddsförakt är när människor använder sig av attityderna runt sex istället för att blotta sig själva. Att skriva om sex har för mig varit just att gå till det svåraste inom mig, säger Pierre M Vineland, som äger Creatorium och är ytterligare en av medlemmarna i Erotikon.

 

Både Pierre M Vineland och Carolina Sorabowska säger att det kräver mycket arbete för att öppna sig på det sättet samtidigt som båda är intresserade av människor och av hur människor interagerar.

 

Textkritik som förlösning

Beata Vallee är den tredje personen i kärnan av Erotikon och hon menar att textkritiken inom gruppen har inneburit att hon har upptäckt sådant som hon har försökt att dölja för sig själv.

 

– Har jag inte nått fram har jag oftast undvikit någonting i mig själv. Det är så spännande att bli blottad genom en text.

 

Erotikon har funnit att det sexuella mötet är en form av existentiell skärningspunkt som avslöjar mycket om människor – inte minst när det beskrivs i text. Om en karaktär ges en bra sexuell beskrivning är det inte bara karaktären som kan fördjupas utan hela boken får en annan klangbotten och blir mer trovärdig. I allmänhet tycker de dock att sex beskrivs schablonartat. Mannen har sin roll och kvinnan har sin. Mötet är vackert eller fult, men sällan nyanserat. En bra beskrivning av sex innehåller flera nivåer, precis som en bra karaktärsbeskrivning.

 

– Jag gick till mig själv först, men det är emotionellt svårt att skriva om sex eftersom det finns så många sätt att dölja sina egentliga känslor. Antingen kan man intellektualisera det man skriver eller så börjar man skriva om oväsentligheter, säger Pierre M Vineland.

 

Tafflighet och njutning

Erotikon är överens om att det gäller att ta fram både det taffliga, det genanta och njutningen i ett sexuellt möte, att inte låta scenen stanna vid att bli en schablon. Problemet ligger till stor del i skribenterna själva, men det är också problematiskt att skriva om sex eftersom sexuella ord är ansatta av attityder och förhållningssätt som är svåra att ta sig förbi. Carolina Sorabowska föreslår två vägar. Å ena sidan kan man som författare försöka leda in den som läser i en värld där man har bytt ut de ”fula” orden mot andra ord eller så kan man gestalta på ett sådant sätt att läsaren själv neutraliserar fördomar och värderingar hos orden.

Inte minst kvinnlig sexualitet är belagd med fördomar och både Carolina Sorabowska och Beata Vallee har upplevt det. Den sistnämnda var medlem på en poesisida där hon upptäckte att om hon skrev om sin sexualitet och framför allt om att ta sexuella initiativ som kvinna kom genast en mängd hatkommentarer, som inte dök upp när hon skrev dikter där kvinnan antog en underlägsen och passiv ställning mot mannen. Till sist anmälde Beata Vallee kommentarerna, de som skickat kommentarer anmälde i sin tur henne och hon blev avvisad från sidan.

 

Använda egna sexuella erfarenheter

Medlemmarna i Erotikon har pratat mycket om sex. Inom gruppen har de försökt att berätta om sina sexuella erfarenheter på ett så chosefritt sätt som möjligt. Det har i sin tur inneburit att de på ett ärligt vis kan diskutera psykets djupnivåer och olika möjligheter att gestalta dessa i text.

 

– Sex är en viktig del av livet som kan leda till att man tycker om sin kropp, en form av livskonkretion. Det är viktigt att kunna prata om sexuella möten, säger Carolina Sorabowska.

 

Medlemmarna i gruppen har kommit överens om att de får använda varandra som karaktärer i egna texter. De får också använda varandras fiktiva karaktärer, berättelser och delar av texter.

 

– Jag ingår i Beas manus och när jag läste det tänkte jag: ’Gulp, är jag så där’, säger Pierre M Vineland.

 

Det gör att Erotikons skrivande utvecklats till en form av väv där den ena författaren kan beskriver en scen och en annan av medlemmarna kan beskriva samma scen men från hens perspektiv.

 

Olika ingångspunkter i skrivandet

Även om Erotikons medlemmar är överens om grunderna för sitt skrivande så har de helt olika utgångspunkter och stilar. Pierre M Vineland är egenföretagare och konstnär. Skrivandet kom han in på när han läste sagor för sina barn och började brodera ut och skriva egna sagor. Men det var först när han kom i kontakt med Carolina Sorabowska som han insåg att man fick vara kritisk mot texter, något han tidigare bara varit i det tysta. Ofta har han påbörjat kreativa projekt och på olika sätt kommit till ett stadium där han tröttnat eftersom de övergått till produktionsfaser, de konstnärliga momenten har varit passerade. Med skrivandet är det inte så, här upptäcker han hela tiden nya sidor hos sig själv och lösgör en kreativ kraft i sitt skapande.

 

– Efter att ha jobbat en heldag kunde jag komma hem och ägna kvällen åt skapande, säger han.

 

Beata Vallee karaktäriserar sig som dansare och koreograf som ägnar sig åt performances i första rummet.

 

– Riktig poesi ska kunna dansas, uttryckas med hela kroppen. Då är det en fullträff. Jag skulle helst vilja svettas efter ett poem som jag svettas efter ett dansstycke.

 

Skrivandet var ett experiment för Beata Vallee. Hon menar sig arbeta intensivt med sina texter. Hon strör ut dikterna över sin säng, hon skriver för hand, kryper omkring bland dem och håller ofta på med flera dikter parallellt.

 

– Jag kan säga att jag skriver en form av actionpoetry. Det är en sammanhängande, berättande diktning med action i, säger hon.

 

Pierre M Vineland berättar att Beata Vallees poesi är fysisk medan Carolina Sorabowskas poesi mer är som ett konstverk målad i olja. Hon har levt med skrivande under en lång tid och har försörjt sig som författarcoach. En språklig noggrannhet och den sinnliga närvaron är hennes kännetecken.

De tre poeterna utgör kärnan i skrivargruppen Erotikon och slutsatsen om vad huvudproblemet med sexskildringar i litteraturen består i är övertygande:

 

– Oftast är det inte sex som stör i en text, det är författaren som stör genom de tabun och föreställningar som ligger runt en handling eller en situation, vilka författaren inte har lyckats lösgöra sig ifrån, säger Pierre M Vineland.

 

Läs Erotikons dikter

Beata Vallee

Pierre M Vineland

Carolina Sorabowska

 

Carolina Sorabowska. Foto: Peter Nyberg.
Beata Vallee. Foto: Pierre M Vineland.

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER