Kärleksdödsdikter
Bertil Malmberg

KÄRLEKSDÖDSDIKTER

STAGNELIUS OCH MALMBERGS DÖDSEROTIK

 

Av Peter Björkman

Peter Björkman ger sig ut på jakt efter starkt sensuell dikt, hittar Stagnelius och Malmberg men ingen nutida poesi som kan matcha klassikerna.

 

Det har skrivits många sensuella kärleksdikter och oerhört många dikter om döden. Dessa två poler – kärleken och döden – är utan större tvekan poesins viktigaste drivkrafter och när de förenas i en dikt kan resultatet bli oerhört stark poesi. Ingen dikt är för mig så djupt sinnlig som Erik Johan Stagnelius nu snart 200 år gamla kärleksdikt, till sin egen kommande förruttnelse, som bland annat innehåller följande rader:

 

Förruttnelse, hasta, o älskade brud,

Att bädda vårt ensliga läger!” /.../

Slut ömt i ditt sköte min smäktande kropp!

Förkväv i ditt famntag min smärta.

I maskar lös tanken och känslorna opp

I aska mitt brinnande hjärta.

 

Det är svårt att överträffa denna romantikens på en gång vackraste och mest skoningslösa kärleksdikt i sensualism. En som med hyfsat gott resultat försökt är Härnösandssonen Bertil Malmberg (1889-1958), som inte drog sig för att ta ut svängarna och ha full tilltro till poesins möjliga magi. I boken Flöjter ur ödsligheten (1941) finns följande dikt, som ger sig ut i en sinnlig dans med döden.

 

Om undret som förestår

 

Om undret som förestår,

när sista solen går ned -

om undret som förestår

i landet där ingen klocka slår

vet vår tanke intet besked.

Men den vällukt som ogripbar

med ett fjärran vinddrag kom

har ett bävande svar,

och den sugande sötman i dödens ve

och skimret på vanvettets tröskel ge

en rysande aning därom...

 

Dikten är förstås inte lika fulländad som Stagnelius i rytm och melodi. Men den lyckas likväl gjuta nytt liv i genren sensuell dödspoesi.

 

Jag skulle gärna ha avslutat denna text med en ”kärleksdödsdikt” från 2000-talet som kom i närheten av Stagnelius eller Malmbergs styrka, men jag har hittills inte hittat någon.

 

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER