Mats Waltré gestaltar sensualism

MATS WALTRÉ

Vad kan man säga om sensualism? Det skulle kunna vara något om epistemologisk knepighet. Men nej, helst inte det. Det kan vara om att hämta ur sig själv, och att en annan låter – tillåter - något att väckas. Ja, kanske det. Det är sensuellt!

 

”4 aspekter av sinnlighet” passerar en vårdag, nuddar vid sommar och höst och fångenskap.

 

4 aspekter av sinnlighet

 

 

 

Agnetas frukost

 

så fina dofter, hennes hår, som sommarljus

Agneta ler och hennes gröna ögon ser

att förra nattens tvivel mest var mörkerrus

så kaffe, skummad mjölk i blåa koppar ger

en ny och härlig morgonstund en magisk ro

som tiden, tiden äger vi och nu är vi

och våra kroppar möts och lusten slår en bro

till öppenhet som vi så skönjer, vilar i

 

vid Årstavikens bryggor solen gassar milt

när Olle i sin klinkerbyggda grubblar vilt

för sjösatt båt, den läcker mer än vad den skall

men nystekt strömming smakar, liksom ölen kall

 

en morgon skön och lång, den håller i sig sent

i tidig maj så fläktar frukträdsblommor lent

 

 

Stannar

 

stannar, mister tankarna, andas

sent en sommar, tidigt en morgon

slukar gräs och dimmornas ljus med

bultande hjärta

 

 

 

Höstlöv

 

höstlöv dystra, ystra med dödens

renhet, faller stilla en morgon

flammigt gnisterröda, tunga av

frosthinnan kall

 

 

 

Hon går odlad

 

 

och bortom fälten vet hon något mer

hon har en själ som oron stänger ner

hon har en själ, men flykten tränger allt

hon har en själ, men döljer, dold är kallt

 

och grönskans sköna dagrar skymmer sikt

hon glädje minns men utan tillförsikt

det finns en värld, hon vet och sorgen slet

det finns ett liv, hon vet, hon vet, hon vet

 

och långsamt hamrar eget, äter tid

en tom och ostyrd handling äter frid

impulser, tankar, flimmer, bildfragment

en synbar slump, men svårt blir ödet bränt

 

 

men trots all sådan sanslös sinnlighet,

det finns ett liv, hon vet, hon vet, hon vet

 

VILL DU SKRIVA?

 

Vill du utvecklas som skribent och tänker att du har något att bidra med till Populär Poesi? Vi tar tacksamt emot alla typer av texter om poesi: kåserier, recensioner, artiklar eller essäer. Om du är osäker på formen sker ett redaktionellt arbete med alla texter och du får hjälp att hitta rätt.

 

Vill du publicera egna poetiska texter, var inte blyg utan skicka in högst fem dikter och uppgifter om var och när du eventuellt tidigare har blivit publicerad: lars@popularpoesi.se

 

Boken du recenserar eller hjälpen du får med din text är ditt arvode när du skriver recensioner. Dessa skickas till peter@popularpoesi.se.

 

Artiklar skickas till peterb@popularpoesi.se

 

Texter som anknyter till temat skickas till helena@popularpoesi.se

 

Mejladressen du skickar texter som du inte kan kategorisera själv eller frågor till är: red@popularpoesi.se

UTBLICK

 

LITTERATURHUSET I GÖTEBORG, som bildades i höstas, har presenterat programmet för våren 2014.Välj bland Klassikerprat 6 program(Genet, Austin, Achebe m.fl. ), Aktuell svensk prosa (bl.a. Sara Kaderfors, Lena Andersson), Öppen scen! poesi rap dramatik prosa spokenword serier prosa performance, Elva sidor av Taube, Att skriva, tala, lyssna och läsa (Vad innebär skrivandet för en psykoanalytiker, Tidskriftsproduktion, Skönlitteratur som medicin, Trans-serier, Exilens röster, Politisk litteraturkritik, Makedonsk Poesifestival, Litterär gestaltning och mycket annat.

 

NYA FRAGMENT AV SAPFOS DIKTNING har hittats, skriver DN idag. Sapfo är den första kända kvinnliga poeten i det antika Grekland. Hennes diktning har även tidigare, med några undantag, bestått av fragment och även de nya fynden är problematiska. Dock finns bland dem ett större sjok text som har översatts och som presenteras i DN 29/1 2014.

 

PETE SEEGER HAR AVLIDIT. Folkmusikspionjären blev 94 år. Han räknas till en av centralgestalterna under 1900-talets amerikanska folkmusikrörelse. Mest känd är han i Sverige för "We Shall overcome". Lyssna på låten och två andra sånger av Pete Seeger här: Pete Seeger: Turn turn turn, If I had a Hammer, We Shall Overcome.

 

ANISUR RAHMAN OCH AZITA GHAHREMAN FÅR STIPENDIUM. Svenska PENs styrelse har beslutat att tilldela de två poeterna ett stipendium om 10 000 kr ur Prins Wilhelms stipendiefond.

 

ETT FINLANDSPRIS 2013 GÅR TILL ELLIPS FÖRLAG. Det lilla förlaget som specialiserat sig på bland annat poesi får en lång motivering: "Ellips förlag är med sin utgivning av poesi och smal prosa ett välkommet tillskott i den svenskspråkiga litteraturen i Finland. I en levande, livskraftig litteratur behövs bredd och mångfald, samt ett konstnärligt tänjande av språk och tanke, och detta är just vad Ellips förlag står för. Förlaget väjer inte för att ta risker eller experimentera, och har trots små resurser höga krav på kvalitet för såväl text som för formgivning. Här blir boken också i all sin rätt ett estetiskt föremål tack vare de omsorgsfullt formgivna pärmarna signerade Metha Skog, bildkonstnär och poet. Redaktionen som utöver Skog består av poeterna Ralf Andtbacka och Catharina Gripenberg borgar för en kvalitativ utgivning där det skönlitterära värdet och litteraturen i sig får vara det allra viktigaste."

TWITTER